Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Sở Kế hoạch và Đầu Tư > Trả lời hỏi đáp

Câu hỏi

Người hỏi

Ngày hỏi

Vũ Thị Thùy Ngân08/ 05/ 2018
Phạm Thị Nhật05/ 01/ 2018
Nguyễn Văn Quang15/ 11/ 2017
Doãn Thị Mai Nhung06/ 12/ 2017
Nguyễn Diệu Ny24/ 10/ 2017
Phạm Hồng Nhung11/ 08/ 2017
Nguyễn Văn Sơn06/ 06/ 2017
Công ty TNHH Khoa học và Công nghệ Quang Huy05/ 06/ 2017
Nguyễn Thị Duyên28/ 04/ 2017
Công ty TNHH Phát triển Đức Minh22/ 03/ 2017
Công ty tnhh xuất nhập khẩu quốc tế viễn cảnh15/ 03/ 2017
Nguyễn Thị Oanh17/ 02/ 2017
Nguyễn Thị Nghĩa08/ 02/ 2017
Phan Văn Hải26/ 12/ 2016
Công ty CP Công nghiệp chịu lửa Hưng Đạo26/ 12/ 2016