Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 17/10/2016 3:17 CH 
 
Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày16/01/2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ 
 

           Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Công văn số 2595/UBND-VP ngày 08/10/2016 về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020; Nghị quyết số 16-NQ/CP ngày 08/6/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng;

 

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo yêu cầu nhiệm vụ giao, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đã có công văn số 1204/SKHĐT-KTN ngày 13/10/2016 gửi các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo cáo tình hình thực hiện 2 Nghị quyết nêu trên.

 

Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, chỉ đạo thực hiện, gửi báo cáo bằng văn bản và Phiếu khảo sát (đối với các sở, ban, ngành) về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trước ngày 22/10/2016, đồng thời gửi file mềm Báo cáo tới hòm thư điện tử: kinhtenganh.skhdt@gmail.com để tổng hợp chung.

 

Đề cương báo cáo; Nghị quyết số 13-NQ/TW; Nghị quyết số 16/NQ-CP; Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 28/5/2012 thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW của Tỉnh ủy Hải Dương đính kèm dưới đây./.

 

                                                                     Phòng Kinh tế Ngành

 

NQ 13.2012 TW.doc

CV UBND tỉnh và đề cuong.pdf

CV BC NQ 13 và NQ 16 (IN).doc

CTrinh HD xay dung KCHT theo NQTW4.doc

16NQ.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: