Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 20/02/2017 2:33 SA 
 
Ban hành Kế hoạch thực hiện Cam kết giữa UBND tỉnh Hải Dương với VCCI về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp và Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 
 

Ngày 13 tháng 02 năm 2017 vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đã ký ban hành hai văn bản Kế hoạch quan trọng, đó là: (1) Kế hoạch số 166/KH-SKHĐT về thực hiện cam kết giữa UBND tỉnh Hải Dương với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp; (2) Kế hoạch số 167/KH-SKHĐT về thực hiện Kế hoạch hành động của UBND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017.

Đây là việc cụ thể hóa trong tổ chức triển khai thực hiện nội dung cam kết cụ thể tại Bản cam kết ký ngày 22/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương với Chủ tịch VCCI cam kết tạo lập MTKD thuận lợi cho các doanh nghiệp có liên quan chức năng nhiệm vụ của Sở về đăng ký kinh doanh và đầu tư. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hành động tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 kèm theo Quyết định số 414/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Với quyết tâm cao nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương sẽ chủ động, tích cực hành động để góp phần thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất chủ đề hành động năm 2017 của UBND tỉnh đã xác định- đó là “Năm tăng cường kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ”.                 

          Xem toàn văn các Kế hoạch số: 166/KH-SKHĐT và 167/KH-SKHĐT ngày 13/02/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương theo đường link dưới đây:

1. Kế hoạch số 166/KH-SKHĐT ngày 13/02/2017

2. Kế hoạch số 167/KH-SKHĐT ngày 13/02/2017

                                            Phòng Kinh tế ngành

                              Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: