Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 17/04/2019 9:12 SA 
 
Công văn số 683 /SKHĐT-KTN ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đăng ký tham gia khóa đào tạo Đấu thầu qua mạng 
 
 

Kính gửi: Các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố; Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25/3/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Văn bản số 42/ĐTQM-HTDN ngày 21/3/2019  của Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia về việc phối hợp tổ chức đào tạo đấu thầu qua mạng;

          Để các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện đấu thầu qua mạng theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 08/9/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính quy định chi tiết việc cung cấp thông tin về đấu thầu, báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Quyết định số 1402/QĐ-TTg ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2020; Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống đấu thầu mạng Quốc gia; Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu thông báo chương trình và nội dung đào tạo cụ thể như sau:

1. Thời lượng, thời gian dự kiến: 02 ngày trong quý II năm 2019.

2. Nội dung: Phổ biến quy định pháp luật về đấu thầu qua mạng, thực hành các chức năng trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Chương trình chi tiết kèm theo).

3. Giảng viên: Chuyên gia về đấu thầu qua mạng của Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia thuộc Cục Quản lý đấu thầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

4. Quyền lợi khi tham gia khóa đào tạo:

- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký chính thức ngay trong khóa học;

- Thực hành chi tiết các chức năng trên hệ thống;

- Được cấp chứng nhận tham gia khóa đào tạo về đấu thầu qua mạng;

- Tư vấn, hỗ trợ nghiệp vụ đấu thầu qua mạng sau khóa đào tạo.

5. Yêu cầu chuẩn bị điều kiện tham dự: Học viên mang theo máy tính xách tay với hệ điều hành Window, trình duyệt Internet Explorer.

6. Dự kiến chi phí gồm: Chi phí tham gia khóa học (1.200.000 đồng/học viên), chi phí đăng ký lần đầu chứng thư số nếu có nhu cầu(550.000 đồng/chứng thư).

Để Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia chuẩn bị tốt cho việc tổ chức các lớp đào tạo Đấu thầu qua mạng tại địa phương, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đăng ký số lượng tham dự về Sở Kế hoạch và Đầu tư  để Sở tổng hợp gửi Trung tâm đấu thầu qua mạng Quốc gia.

Văn bản đăng ký tham gia khóa đào tạo đấu thầu qua mạng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư - qua phòng Kinh tế ngành (số 58 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương) trước ngày 20/4/2019./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- UBND tỉnh {để báo cáo};

-  Lãnh đạo Sở;

- Các đơn vị thuộc Sở;

- Ban biên tập website Sở;

- Lưu: VT; KTN.

 

                        GIÁM ĐỐC
    

 

 

 

 

                 

                   Nguyễn Đình Kiêm

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: