Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 08/03/2017 8:22 SA 
 
Cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 
 

Thực hiện công văn số 374/UBND-VP ngày 24/02/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về việc cung cấp tài liệu bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Để có cơ sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 233/SKHĐT-KTN ngày 01/03/2017 đề nghị các Sở, ngành phối hợp rà soát danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được (quy định tại Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT ngày 17/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về Ban hành danh mục, máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được), đồng thời đề xuất các hàng hóa đã sản xuất được trên địa bàn tỉnh để bổ sung các hàng hoá mới tham gia thị trường và cập nhật, chỉnh sửa danh mục đã ban hành cho phù hợp thực tế.

Công văn cung cấp thông tin các sở, ngành gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10/3/2017.

(Chi tiết Thông tư số 14/2015/TT-BKHĐT, công văn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư kèm theo biểu mẫu hướng dẫn các nội dung cung cấp, công văn của UBND tỉnh, công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư được đính kèm dưới đây)./.

                                                 PHÒNG KINH TẾ NGÀNH

Thongtu14.2015.BKHDT.pdf

CV 374 của UBND tỉnh và CV1171 của BKHĐT.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: