Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 25/05/2016 8:45 SA 
 
Cung cấp thông tin về nội dung, trình tự cấp điện cho khách hàng của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương cho các nhà đầu tư 
 
 

Thực hiện Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Thông tư số 33/2014/TT-BCT ngày 10/10/2014 về việc Quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng của Bộ Công Thương,

Để hỗ trợ thông tin về nội dung, trình tự cấp điện trên địa bàn tỉnh cho các nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương phối hợp cùng Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương đăng Trình tự, thủ tục trong việc cấp điện cho khách hàng có công trình đấu nối vào lưới điện trung áp, hạ áp. Đề nghị các nhà đầu tư dành thời gian nghiên cứu, chuẩn bị hồ sơ cho nội dung đề nghị cấp điện phục vụ cho dự án đầu tư cùng với quá trình tiến hành các thủ tục cấp chứng nhận đầu tư nhằm đảm bảo cho các nhà đầu tư rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng trong thời gian nhanh nhất./.

                                                                          Thùy Linh

                                                               Phòng Kinh tế ngành

Quy trình, thủ tục cấp điện cho khách hàng có công trình đấu nối và lưới điện trung áp, hạ áp.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: