Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 27/07/2016 8:24 SA 
 
Lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án “Nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” 
 

            BBT. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Công văn số 930/UBND-VP ngày 04/5/2016 về việc xác định nguyên nhân, đề xuất giải pháp nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh, trong đó có giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020”;

Để hoàn thiện dự thảo Đề án báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đề nghị: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Hội, hiệp hội doanh nghiệp tỉnh tích cực tham gia đóng góp ý kiến cụ thể vào dự thảo Đề án (lần 2) bằng văn bản và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư- số 58 Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương (qua Phòng Kinh tế ngành) trước ngày 01/8/2016, đồng thời gửi file mềm tới địa chỉ thư điện tử kinhtenganh.skhdt@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị!

          (Có bản Dự thảo Quyết định và Dự thảo Đề án đính kèm dưới đây)

He thong Phu luc De an PCI-Kem theo.doc

Du thao QD-De an PCI-UBND tinh (1).doc

Noi dung Du thao De an PCI-Lan 2.doc

CV764-SKHDT ve tham gia y kien Du thao De an PCI (1).doc

Du thao QD-To cong tac-UBND tinh (1).doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: