Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 31/05/2016 9:18 SA 
 
Công văn đề nghị Doanh nghiệp báo cáo về tình hình sản xuất kinh doanh 06 tháng đầu năm 2016 
 
          Để có cơ sở tham mưu với UBND tỉnh có các giải pháp tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương, đồng thời triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020,

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn số 446/SKHĐT-KTN ngày 19/5/2016 gửi tới các Doanh nghiêp, Hội doanh nghiệp và Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương với các nội dung cơ bản như sau:

1. Doanh nghiệp báo cáo về:

- Tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của doanh nghiệp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp hoạt động 6 tháng cuối năm 2016, sơ bộ phương hướng sản xuất kinh doanh năm 2017;

- Việc chấp hành theo các quy định pháp luật của doanh nghiệp về đăng ký kinh doanh, thực hiện dự án đầu tư, …;

- Những thuận lợi, khó khăn và kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp.

Báo cáo của Doanh nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương chậm nhất ngày 10/6/2016. Đồng thời gửi file mềm vào hộp thư điện tử: kinhtenganh.skhdt@gmail.com.

2. Đề nghị các Hội doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh, những khó khăn, vướng mắc, đề xuất của doanh nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2016 để tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo, có các giải pháp tháo gỡ kịp thời.

Với các thông tin từ Doanh nghiệp gửi về cùng với sự phối hợp của các Hội doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có những cơ sở tin cậy để kịp thời đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho Doanh nghiệp trong quá trình đầu tư, sản xuất kinh doanh cũng như cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương./.

                                                                              Thùy Linh

                                                                 Phòng Kinh tế ngành

CV gửi Doanh nghiệp, các Hội DN, Hiệp hội DN.pdf

MẪU BÁO CÁO(IN).doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: