Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 06/03/2017 8:24 SA 
 
Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
 
            Ngày 19/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 54/2016/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã.

Theo đó, đối với Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, Quyết định quy định 20 nhóm, chỉ tiêu liên quan đến các lĩnh vực, ngành sau: Về lĩnh vực đất đai, dân số; Về lao động việc làm và bình đẳng giới; Về lĩnh vực bảo hiểm; Về doanh nghiệp, cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp; Về đầu tư và xây dựng; Về tài khoản quốc gia; Về Tài chính công; Về nông, lâm nghiệp và thủy sản; Về công nghiệp; Về thương mại, dịch vụ; Về giá cả; Về giao thông vận tải; Về công nghệ thông tin; Về khoa học và công nghệ; Về lĩnh vực giáo dục; Về y tế và chăm sóc sức khỏe; Về văn hóa thể thao và du lịch; Về mức sống  dân cư; Về trật tự, an toàn xã hội và tư pháp; Về bảo vệ môi trường.

Đáng chú ý là nhiều chỉ tiêu thống kê (quy định tại Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10/1/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định nội dung, hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia; Danh mục và nội dung hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã) sẽ không thuộc hệ thống  chỉ tiêu cấp tỉnh, ví dụ như các chỉ tiêu thống kê thuộc các lĩnh vực, ngành sau: Tài khoản quốc gia còn 5 chỉ tiêu, giảm 1 chỉ tiêu (Tổng Giá trị sản xuất trên địa bàn); Nông nghiệp còn 12 chỉ tiêu, giảm 13 chỉ tiêu (Giá trị sản xuất Nông- Lâm- Thuỷ sản, Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản, …); Công nghiệp còn 3 chỉ tiêu, giảm 3 chỉ tiêu (Giá trị sản xuất công nghiệp, Chỉ số tiêu thụ, Chỉ số tồn kho); Thương mại - Giá cả còn 6 chỉ tiêu, giảm 3 chỉ tiêu (Lượng và giá trị xuất khẩu hàng hoá, Lượng và và giá trị nhập khẩu hàng hoá; Chỉ số giá sản xuất); Đầu tư - Xây dựng còn 5 chỉ tiêu, giảm 6 chỉ tiêu (Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn, Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị,…); Giao thông vận tải còn 3 chỉ tiêu, giảm 5 chỉ tiêu; Bảo vệ môi trường còn 7 chỉ tiêu, giảm 8 chỉ tiêu,…

 Đối với cấp huyện và cấp xã, Quyết định cũng quy định danh mục hệ thống chỉ tiêu thống kê đối với lĩnh vực đất đai, dân số và bình đẳng giới; Lĩnh vực kinh tế; xã hội, môi trường.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2017 và thay thế các quy định về danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã./.

Đoàn Thuỳ Linh - Phòng Kinh tế ngành

QĐ 54 ve CT TK cap tinh, huyen, xa.pdf

Thong_tu_02_bo_chi_tieu.rar

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: