Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 21/04/2016 4:02 CH 
 
Rà soát đánh giá, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 
 
 

Ngày 31/3/2016, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã công bố Báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2015. Theo Báo cáo này, tỉnh Hải Dương có vị trí xếp hạng thứ 34 trong cả nước (giảm 3 bậc so năm 2014); xếp thứ 9 trong Vùng đồng bằng sông Hồng (giảm 3 bậc so năm 2014). Điểm số PCI tổng hợp đạt 58,37 điểm (giảm 0,26 điểm so với năm 2014), trong đó có tới 06 nhóm chỉ số giảm điểm (Chi phí gia nhập thị trường; Tiếp cận đất đai; Tính minh bạch; Cạnh tranh bình đẳng; Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; Thiết chế pháp lý) và có 04 chỉ số thành phần tăng điểm (Tính minh bạch; Chi phí thời gian; Tính năng động; Đào tạo lao động).

Để xác định rõ những tồn tại và nguyên nhân các chỉ số thành phần, các chỉ tiêu có điểm số thấp hơn hoặc kém hơn năm 2014, từ đó đề xuất được các giải pháp hiệu quả khắc phục trong thời gian tới nhằm nâng cao Chỉ số PCI của tỉnh, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương đã có Công văn số 340/SKHĐT-KTN ngày 20/4/2016 tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có văn bản chỉ đạo giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành có liên quan đến các chỉ tiêu cấu thành chỉ số thành phần của PCI căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức  nghiên cứu, rà soát, phân tích, đánh giá chi tiết tất cả các chỉ tiêu thành phần có liên quan đến hoạt động của ngành, đơn vị mình có mức đạt thấp hoặc kém hơn năm 2014 (trong đó tập trung đánh giá kỹ 06 chỉ số thành phần giảm điểm), chỉ ra cụ thể những tồn tại và nguyên nhân suy giảm, đồng thời đề xuất các giải pháp cụ thể để khắc phục trong thời gian tới.

(Thông tin chi tiết và cơ sở dữ liệu về Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2015 được đăng tải tại website: http://www.pcivietnam.org/)

                  Đoàn Thùy Linh, Phó Trưởng phòng Kinh tế ngành

CV tham muu giao nhiem vu PCI-2016-final.doc

PHU LUC PCI HAI DUONG 2015-Kem CV-final.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: