Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 15/11/2016 5:08 CH 
 
Về việc báo cáo tình hình triển khai, thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp 
 

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành các Kế hoạch hành động, Chỉ thị, Đề án, trong đó đã chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành, các địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020 trên tất cả các lĩnh vực.

Ngày 10/11/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có các văn bản:

- Văn bản số 1373/SKHĐT-KTN gửi các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về tình hình triển khai, kết quả thực hiện những nhiệm vụ giải pháp cụ thể đã được UBND tỉnh giao cho Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong các Kế hoạch hành động, các Chỉ thị, Đề án nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; Kết quả giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị trong thời gian vừa qua.

- Văn bản số 1374/SKHĐT-KTN gửi Sở Công Thương, các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp tỉnh và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để nắm bắt tình hình hoạt động của Doanh nghiệp, tình hình giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho các Doanh nghiệp của các Sở, ngành, địa phương, đơn vị; những khó khăn, vướng mắc hiện nay của các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (nhất là về thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đầu tư, đất đai, GPMB, xây dựng, thuế, hải quan,….).

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh chính xác, kịp thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đề nghị các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố, các Hiệp hội, Hội doanh nghiệp và các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực phối hợp gửi thông tin báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng nội dung và thời gian yêu cầu tại các văn bản trên.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và các doanh nghiệp.

                                                                         Phòng Kinh tế Ngành

Các văn bản liên quan đề nghị xem các file đính kèm dưới đây:

CV số 1374 của Sở KHĐT HD ( gửi DN, Hiệp hội).pdf

CV1373- gửi cho các sở, ngành, địa phương.pdf

Chi thi 14- cua UBND tinh.pdf

Chi thi 15-UBND tinh.pdf

Chỉ thị 16 chấn chỉnh công tác thanh tra - kiểm tra DN.pdf

QD1623-CTHD NCNLCT HD.pdf

QD1889-CTHD NQ35.pdf

QD2556-DeanPCI HD2016-2020                                                  

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: