Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Công nghiệp - Xây dựng
Nông nghiệp và PTNT
Thương mại - Dịch vụ
Văn hóa xã hội
Tài chính
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 26/08/2016 11:09 SA 
 
Xây dựng Báo cáo “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 Khóa IX về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân” 
 

            Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương tại Công văn số 2023/UBND-VP ngày 15/8/2016 về việc tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng các báo cáo theo đề nghị của Ban Kinh tế Trung ương về “Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tiếp tục đổi mới, cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân”;

             Để có cơ sở tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 24/8/2016 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương đã có Công văn số 927/SKHĐT-KTN gửi các sở, ban, ngành, đơn vị có liên quan đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, báo cáo theo Đề cương và gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và Đầu tư  tỉnh Hải Dương (qua Phòng Kinh tế ngành) trước ngày 12/9/2016, đồng thời gửi file mềm tới hộp thư điện tử: kinhtenganh.skhdt@gmail.com để tổng hợp chung.

             Mọi thông tin trao đổi đề nghị liên hệ đồng chí: Đoàn Thùy Linh, Phòng Kinh tế ngành, điện thoại: 0912.912238/0320.3841623.

             Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị!

             (Có bản Nghị quyết số 14-NQ/TW; Công văn số 927/SKHĐT-KTN và Đề cương Báo cáo đính kèm dưới đây).

             Cong van 927-Bao cao NQ14-Kinh te tu nhan-SKHDT.doc

             NQ 14-BCHTW.pdf

             De cuong Bao cao.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: