Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 04/09/2019 7:21 SA 
 
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 
 

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong các tháng cuối năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh (viết tắt là Sở, ngành, địa phương và đơn vị) lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong quý IV năm 2019 của sở, ngành, địa phương và đơn vị.

Nội dung cụ thể và Biểu số liệu tại file đính kèm.

8.2019 CV gui cac So nganh, UBND huyen.doc

Bieu Dau tu cong 2019(1).xls

Bieu KTXH (1).xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: