Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 10/10/2018 10:15 SA 
 
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tỉnh Hải Dương 
 

Ngày 22/5/2018, UBND tỉnh Hải Dương ban hành quyết định số 1553/QĐ-UBND (gọi tắt là QĐ số 1553) về việc Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Theo đó, UBND tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở ban ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tại Quyết định trên, và yêu cầu các đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ  thực hiện Kế hoạch hành động, đánh giá các mục tiêu phát triển bền vững đã được phân công chủ trì và phối hợp.

Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá sát tình hình, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững được phân công, và đề ra các biện pháp chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch hành động Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 1755/SKHĐT-THQH ngày 08/10/2018.gửi tới các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Sau đây là nội dung công văn:

Cong van gui cac So nganh, UBND huyen (1).doc

QD 1553 UBND tinh.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: