Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 26/06/2018 11:15 SA 
 
Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 179/VP-TH ngày 14/5/2018 của Văn phòng UBND tỉnh v/v Dự thảo báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 54-NQ/TW ngày 14/9/2005 của Bộ Chính trị.

           Để hoàn thiện Dự thảo báo cáo Ban thường vụ Tỉnh ủy, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Công văn số 985/SKHĐT-THQH ngày 18/6/2018.gửi tới các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh. Sau đây là nội dung công văn:

           Công văn gui cac Sở ngành.

          Phu luc dinh kem.xlsx

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: