Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 23/03/2018 11:55 SA 
 
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KH quý I năm 2018 
 

Năm 2018 là năm bản lề của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc tạo đà để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch 5 năm. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch hành động số 49/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2018 tổ chức thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh. Trong đó đã chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra.

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, song tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong Quý 1 năm 2018 đã đạt được kết quả tích cực. Giá trị các ngành sản xuất có mức tăng khá, đặc biệt là giá trị xuất nhập khẩu tăng khá cao so với cùng kỳ năm 2017, thu ngân sách nội địa đạt khá, ước đạt 3.096 tỷ đồng, bằng 27,3% dự toán năm. Sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, lao động, văn hóa xã hội, thể dục thể thao có bước phát triển tiến bộ; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, công tác quốc phòng quân sự địa phương tiếp tục được củng cố.

Bieu Quy 1-2018.xls

BC quy 1 nam 2018.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: