Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 21/05/2018 8:40 SA 
 
Công văn gửi các Sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và đầu tư công 6 tháng đầu năm 2018 
 

             Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công 6 tháng đầu năm, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2018, báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến và trình HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 6 khóa XVI, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các công ty TNHH MTV, công ty cổ phần, Trường Đại học, cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý báo cáo một số nội dung như file đính kèm sau đây.

            Cong van gui cac So nganh, UBND  huyen 6 thang 2018.doc

            Mau bieu giải ngân vốn năm 2018.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: