Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 27/09/2017 2:30 CH 
 
Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017 
 
         BBT. Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND tỉnh đã lãnh đạo, cụ thể hóa bằng  Kế hoạch hành động; đồng thời, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các cấp thực hiện. Các cấp chính quyền trong tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Mặc dù còn gặp không ít khó khăn, thách thức, song với sự điều hành sát sao, có trọng tâm, trọng điểm của chính quyền các cấp, tình hình KT-XH của tỉnh 9 tháng đầu năm đã đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Trong những tháng cuối năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh đang nỗ lực quyết tâm để hoàn thành toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 đã đề ra.

Ban Biên tập website Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng giới thiệu toàn văn Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm; một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2017.

BC KTXH 9thang 2017.doc

Bieu bao cao Quy III_2017.xls

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: