Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 23/10/2018 8:50 SA 
 
Danh sách các quy hoạch dừng lập và phê duyệt trên địa bàn tỉnh 
 
 

TT

Tên quy hoạch

Số Quyết định
phê duyệt đề cương

I

Các quy hoạch đã phê duyệt đề cương, đã họp thẩm định

 

1

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Hà đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2559/QĐ-UBND ngày 12/9/2011

2

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Thanh Miện đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1327/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

3

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Ninh Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1328/QĐ-UBND ngày 07/6/2012

4

Quy hoạch vùng sản xuất rau màu tập trung đến năm 2020 huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương

Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

5

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Gia Lộc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1797/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

6

Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh rau màu tập trung đến năm 2020 huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

Quyết định số 1243/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

7

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Nam Sách đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 205/QĐ-UBND ngày 23/01/2013

8

Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh rau màu tập trung đến năm 2020 huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương

Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

9

Quy hoạch vùng sản xuất chuyên canh rau màu tập trung đến năm 2020 huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

Quyết định số 1242/QĐ-UBND ngày 16/5/2016

10

Quy hoạch phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2725/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

11

Quy hoạch cơ sở bảo quản, chế biến nông sản tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2726/QĐ-UBND ngày 06/10/2016

12

Quy hoạch bảo tồn, khai thác hệ thống hang động tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

Quyết định số 3193/QĐ-UBND ngày 05/9/2008

13

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Chí Linh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1795/QĐ-UBND ngày 22/6/2011

14

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Bình Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2183/QĐ-UBND ngày 26/9/2012

15

Quy hoạch các điểm hoạt động kinh doanh nhà hàng karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025

Quyết định số 2131/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

16

Quy hoạch hệ thống tuyên truyền trực quan và quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 04/8/2016

II

Các quy hoạch đã phê duyệt đề cương, tư vấn đang thực hiện, chưa họp thẩm định

 

1

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1597/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

2

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Cẩm Giàng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 2558/QĐ-UBND ngày 12/9/2011

3

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Tứ Kỳ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 1598/QĐ-UBND ngày 26/7/2013

III

Các quy hoạch đã phê duyệt đề cương, đang thực hiện lựa chọn nhà thầu

 

1

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 04/01/2018

2

Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2035

Quyết định số 2095/QĐ-UBND ngày 29/7/2016

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: