Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 28/07/2017 8:00 SA 
 
Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018 
 
           Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 05/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2018;

           Căn cứ công văn số 2072/UBND-VP ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 tại văn bản số 5610/BKHĐT-TH ngày 11/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi tới các cơ quan, đơn vị Khung hướng dẫn xây dựng Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2018.

BCKhung XDKH 2018.doc

Bieu XDKH2018_cac Huyen_TP_TX.xls

Bieu_cac phong trong So.xls

Bieu_cac So nganh.xls

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: