Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 03/10/2017 7:25 SA 
 
Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương 
 

BBT. Ngày 07/9/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã ban hành Quyết định số 2718/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương. Mục tiêu là từng bước xóa bỏ các điểm giết mổ nhỏ lẻ và hình thành cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, nhm tăng cường sự quản lý nhà nước trong lĩnh vực kiểm soát hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm; cung cấp sản phẩm động vật an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng trong tnh, ngoài tnh và xuất khẩu.

Theo đó, đến năm 2020, quy hoạch phát triển 04 cơ sở giết mổ công nghiệp loại I; 35 cơ sở bán công nghiệp loại II; 102 cơ sở giết mổ thủ công tập trung loại III trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu sau năm 2020 trên địa bàn tỉnh cơ bản không còn các điểm giết mổ nhỏ lẻ nằm trong các thôn, khu dân cư.

Ban biên tập Website Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng giới thiệu với bạn đọc nội dung Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương./. 

Quyết định phê duyệt Quy hoạch

            Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: