Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 26/03/2019 4:48 CH 
 
Tham mưu xây dựng Đề án tổng thể phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 149/VP-TH ngày 22/3/2019 của Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh về việc tham mưu xây dựng Đề án tổng thể phát triển KTXH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, các thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp, tập trung xây dựng báo cáo và cung cấp thông tin theo các nội dung tại file đính kèm sau: Gui so nganh phat trien Vung dan toc.doc

.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: