Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 24/01/2018 4:51 CH 
 
Về việc lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017 
 
BBT. Để có căn cứ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về công tác giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017 trên địa bàn tỉnh Hải Dương, Sở Kế hoạch và Đầu tư vừa có Công văn số 110/SKHĐT-THQH gửi tới các Sở, ban, ngành của tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố; các Công ty TNHH MTV, Công ty cổ phần; các Trường Đại học, Cao đẳng thuộc UBND tỉnh quản lý; các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư sử dụng vốn ngoài nhà nước đề nghị lập và gửi báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư năm 2017 theo quy định của pháp luật về giám sát và đánh giá đầu tư.
 
Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
 
Chi tiết tại file đính kèm.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: