Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/07/2015 7:55 SA 
 
Công văn số 853/SKHĐT-TC ngày 14/7/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương V/v đề nghị cung cấp thông tin, số liệu làm căn cứ tính điểm, xác định mức vốn NSĐP năm 2016 theo công văn số 4526/BKHĐT-TH ngày 06/7/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
 

                Kính Gửi: - Cục Thống Kê;

                               - Sở Tài chính;

                               - Sở Tài nguyên và Môi trường.

Để có căn cứ tổng hợp một số thông tin, số liệu làm cơ sở tính điểm và xác định mức vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương của tỉnh Hải Dương năm 2016 theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4562/BKHĐT-TH ngày 06/7/2015, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Quý cơ quan rà soát thông tin, số liệu theo phụ lục gửi kèm và có văn bản xác nhận chuẩn xác lại số liệu gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 18/7/2015 để tổng hợp báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định (nội dung công văn và phụ lục có thể tải từ trang website của Sở Kế hoạch và Đầu tư, địa chỉ http://skhdt.haiduong.gov.vn).

Sở Kế hoạch và Đầu tư mong nhận được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ của Quý cơ quan./.

CV853.doc

Phu-luc CV 853.xls

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: