Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 12/06/2018 8:35 SA 
 
Công văn số 937 /SKHĐT-THQH ngày 11/6/2018 của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
V/v Báo cáo TH thực hiện và giải ngân KHĐT công hằng tháng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại VB 1661/UBND-VP ngày 25/5/2018 V/v báo cáo TH thực hiện và giải ngân KHĐT vốn NSNN hằng tháng (theo VB 3269/BKHĐT-TH ngày 21/5/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: