Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 07/07/2016 3:34 CH 
 
Hướng dẫn lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017 
 

           BBT. Căn cứ công văn số 4456/BKHĐT-TH ngày 09/6/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017, được sự ủy quyền của UBND tỉnh tại công văn số 1578/UBND-VP ngày 30/6/2016, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị (dưới đây gọi tắt là ngành, địa phương và đơn vị) lập Kế hoạch đầu tư công năm 2017. 

           Chi tiết tại các file đính kèm.

         Bieu mau XDKH 2017.xls

         Huong dan lap KH dau tu cong 2017.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: