Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 15/01/2015 2:30 CH 
 
Khảo sát nhu cầu vốn để thực hiện dự án phát triển hạ tầng đô thị 
 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại công văn số 66/UBND-VP ngày 14/01/2015 về việc khảo sát nhu cầu vốn để triển khai dự án Cơ chế phát triển hạ tầng đô thị theo công văn số 19260/BTC-TCNH ngày 31/12/2014 của Bộ Tài chính (có sao gửi kèm theo), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố:

1. Rà soát, lập báo cáo nhu cầu vay vốn ODA giai đoạn 2015 - 2020 để đầu tư dự án phát triển cơ sở hạ tầng theo Phụ lục Đề cương của Bộ Tài chính (nếu có nhu cầu), gửi báo cáo bằng văn bản về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 19/01/2015 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính theo quy định (gửi kèm theo qua thư điện tử theo địa chỉ ptctm.skh@gmail.com).

2. Nguồn vốn hoàn trả vốn vay (vốn ODA): Từ nguồn vốn NSĐP thuộc ngân sách huyện, thị xã, thành phố và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Do thời gian lập báo cáo rất gấp, đề nghị UBND các huyện, thị xã và thành phố quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và mong tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của UBND các huyện, thị xã và thành phố./.

Công văn số 43.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: