Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 12/01/2015 8:07 SA 
 
Công văn số 20/SKHDT-TC ngày 07/01/2015 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc tổng hợp số liệu phục vụ công tác thanh tra quản lý ngân sách năm 2014 
 
          Để có căn cứ tổng hợp, báo cáo Thanh tra Bộ Tài chính về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN và kế hoạch đấu thầu trên địa bàn tỉnh năm 2014 theo yêu cầu của Sở Tài chính tại công văn số 3344/STC-CV ngày 31/12/2014, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND các huyện, thành phố và thị xã phối hợp rà soát tổng hợp báo cáo gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đúng thời gian quy định tại công văn số 20/SKHĐT-TC ngày 07/01/2014

Mẫu biểu đính kèm theo:

Công văn số 20/SKHĐT-TC ngày 07/01/2015.pdf

Bieu mau (huyen, xa).xls

 

  
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: