Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 15/08/2011 4:20 CH 
 
Tình hình triển khai thực hiện nguồn vốn trái phiếu chính phủ đầu tư cho Y tế và giáo dục trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
 
 

1. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đầu tư cho Y tế

a. Dự án xây lắp

Có 13 bệnh viện tuyến huyện được thực hiện đề án, với tổng mức đầu tư của các dự án được phê duyệt là 295,53 tỷ đồng. Đến nay, đã có 12/13 dự án xây lắp của các bệnh viện đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Còn bệnh viện Kim Thành do xây dựng ở địa điểm mới nên chưa hoàn thành, dự kiến tháng 8/2011 hoàn thành đưa vào sử dụng.

b. Dự án mua sắm thiết bị y tế:

13 bệnh viện được nhận dự án mua sắm trang thiết bị, với tổng giá trị 13 gói thầu là 43,667 tỷ đồng; hệ thống thiết bị trên đã được bàn giao và đưa vào sử dụng năm 2009.

11 bệnh viện tuyến huyện được triển khai gói thầu mua ô tô cứu thương, với tổng giá trị được phê duyệt là 8,679 tỷ đồng; 11 ô tô đã được nhiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 4/2010.

2. Nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ đầu tư cho Giáo dục

Giai đoạn 2008 - 2010, đã hoàn thành và đưa vào sử dụng 90 dự án đầu tư xây dựng phòng học kiên cố ở các trường: mầm non 47 dự án, tiểu học 26 dự án, THCS 10 dự án, THPT 7 dự án (Bao gồm 780 phòng học thay thế cho 747 phòng học tạm thời, phòng học cấp IV đã xuống cấp) với tổng mức đầu tư là 366,486 tỷ đồng.

Giai đoạn 2010 - 2012: đang thực hiện đầu tư xây dựng 511 phòng học tại 64 dự án (mầm non 44 dự án, tiểu học 09 dự án, THCS 03 dự án, THPT 8 dự án) với tổng mức đầu tư trên 280 tỷ đồng.