Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 03/04/2019 9:26 SA 
 
THÔNG BÁO VỀ HỘI NGHỊ GẶP MẶT ĐÓI THOẠI GIỮA LÃNH ĐẠO TỈNH HẢI DƯƠNG VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NĂM 2019 (LẦN THƯ NHẤT) 
 
 

Ngày 29/3/2019 UBND tỉnh Hải Dương đã ban hành Kế hoạch số 954/KH-UBND về Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Hải Dương với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019 (lần thứ nhất). Hội nghị gặp mặt đối thoại với cộng đồng doanh trên địa bàn tỉnh năm 2019 – lần thứ nhất sẽ được tổ chức vào ngày thứ năm, ngày 18/4/2019, bắt đầu từ lúc 7h00. Địa điểm: tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Hải Dương, số 8 đường Hồng Quang - phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

          Các khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của doanh nghiệp trong hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh xin được phản ánh bằng văn bản và gửi về các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố có liên quan thuộc tỉnh, đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, địa chỉ 58 Quang Trung, Phường Quang Trung. TP Hải Dương trước ngày 08/4/2019. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, đồng thời các Sở, ngành, địa phương liên quan sẽ có trách nhiệm trả lời hoặc giải quyết tại hội nghị gặp mặt đối thoại doanh nghiệp.

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân quan tâm tới tham dự.

congvanxinykien.pdf

KHgapmatDN2019.pdf

phulucCV.pdf