Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 23/09/2014 2:38 CH 
 
Trung tâm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp tư vấn và xúc tiến đầu tư 
 
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

BAN GIÁM ĐỐC: 0320.3837954; Fax: 0320.3837980
1 Nguyễn Hữu Phúc Giám đốc 936.367.999 phucskh@gmail.com
2 Quản Đức Chiến Phó Giám đốc 913.255.188 chienskh@gmail.com
PHÒNG HÀNH CHÍNH - KẾ TOÁN: 0320.3837980; Fax: 0320.3837980
1 Đỗ Thị Duyên Trưởng phòng kiêm kế toán 904.214.515 doduyenquang@gmail.com
2 Phạm Thị Thu Trang Chuyên viên 936.250.098 trangskh@gmail.com
3 Tiêu Anh Dũng Nhân viên 1.676.163.998 tieuanhdungskh@gmail.com
4 Nguyễn Mạnh Cường Lái xe 977.172.299  
PHÒNG HỖ TRỢ PTDN VÀ XTĐT: 0320.3837980; Fax: 0320.3837980
1 Vũ Hiệp Trưởng phòng 904.879.979 vuhiepkh@gmail.com
2 Nguyễn Thị Thu Hà Nhân viên 938.081.910 thuha.skh@gmail.com
3 Trần Thị Lan Nhân viên 979.399.886 tranlank48@gmail.com
PHÒNG TƯ VẤN ĐẦU TƯ: 0320.3837980; 0320.3838980; Fax: 0320.3837980
1 Phan Phương Duy Trưởng phòng 943.333.434 thedayshard@gmail.com
2 Vũ Thị Hảo Phó trưởng phòng 904.340.131 vuthihao@gmail.com
3 Trịnh Đức Đại Phó trưởng phòng 988.825.188 ducdai82skh@gmail.com
4 Nguyễn Huy Được Cố vấn 913.007.303 huyduocskh@gmail.com
5 Trương Thị Hạnh Chuyên viên 904.872.123 truonghanh1971@gmail.com
6 Lê Hoài Thương Chuyên viên 983.170.587 lethuongskh@gmail.com
7 Nguyễn Anh Chính Chuyên viên 916.635.099 chinh.hanu@gmail.com
8 Hoàng Thị Nhung Nhân viên 934.622.886 nhungskh@gmail.com
9 Nguyễn Hữu Khánh Nhân viên 0902.059.229 khanhnh2992@gmail.com
10 Đinh Việt Khang Nhân viên 0168.321.1381 dinhvietkhang@gmail.com
11 Phạm Văn Mạnh Nhân viên 0915.540.405 manhthuan77@gmail.com