Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 13/06/2012 5:07 CH 
 
Đại hội Công đoàn sở Kế hoạch và Đầu tư, nhiệm kỳ 2012 – 2015 
Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CĐVC ngày 27/3/2012 của Công đoàn viên chức Tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn viên chức các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương

                 Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-CĐVC ngày 27/3/2012 của Công đoàn viên chức Tỉnh về việc tổ chức Đại hội Công đoàn viên chức các cấp, tiến tới Đại hội III Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương; đ­ược sự nhất trí của Công đoàn viên chức Tỉnh và Ban chấp hành Đảng bộ Sở, trong không khí náo nức của những ngày tháng Năm lịch sử, ngày 07/6/2012 Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành tổ chức Đại hội sớm, nhiệm kỳ 2012 – 2015.
         Đồng chí Nguyễn Mạnh Tưởng, Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức Tỉnh, đồng chí Vương Đức Sáng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ và Lãnh đạo Sở; Bí thư các Chi bộ; Trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở; Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cơ quan cùng toàn thể Đoàn viên công đoàn cơ quan, các đại biểu khách mời đã về dự Đại hội.

          Nhằm chuẩn bị cho Đại hội, Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư đã xây dựng kế hoạch và tổ chức, triển khai trong toàn cơ quan Hội nghị các Tổ công đoàn, nhằm tổng kết hoạt động của Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2010 – 2012 và đề ra Phương hướng công tác của Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015; thảo luận các nội dung liên quan trong dự thảo Báo cáo tổng kết của Công đoàn Sở, và bầu ra Tổ trưởng các Tổ công đoàn nhiệm kỳ 2012-2015. Với tinh thần trách nhiệm và nghiêm túc, các Tổ công đoàn đã phối hợp với các Phòng, đơn vị chuyên môn tổ chức tốt Hội nghị, nhiều ý kiến thảo luận, tham gia đóng góp vào báo cáo của Tổ Công đoàn và dự thảo Báo cáo tổng kết của Công đoàn cơ quan đã được chuyển về Ban chấp hành Công đoàn Sở, để hoàn chỉnh nội dung Báo cáo trình ra Đại hội.

          Các đại biểu tham dự Đại hội đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, phát huy dân chủ, trí tuệ, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến vào các báo cáo trình tại Đại hội. Các ý kiến tham luận đã tập trung vào đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2010-2012, các kiến nghị cho hoạt động công đoàn thời gian tới, trong đó nhấn mạnh một số nội dung như: công tác chuyên môn, công tác nữ công, công tác văn thể, cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động công đoàn, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của toàn cơ quan.

          Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành công đoàn Sở nhiệm kỳ mới 2012 -2015 gồm 7 đồng chí và bầu 2 đại biểu đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của đoàn viên, CCVC Sở Kế hoạch và Đầu tư dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Hải Dương lần thứ III.

          Đại hội cũng đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí đại diện Lãnh đạo Công đoàn viên chức tỉnh Hải Dương, của đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở. Đại hội nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2012-2015, tạo thêm niềm tin mới, khí thế mới, quyết tâm mới cho hoạt động công đoàn Sở. Để đưa Nghị quyết Đại hội sớm đi vào cuộc sống, đòi hỏi hoạt động Công đoàn cần phải bám sát sự chỉ đạo của Công đoàn cấp trên và Đảng uỷ cơ quan, đồng thời phải tiếp tục đổi mới nội dung và phương pháp công tác, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với những hành động hết sức thiết thực, cụ thể nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./.

Ban Biên tập

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: