Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 01/04/2014 2:09 CH 
 
DỰ THẢO BÁO CÁO VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NĂM 2014 VÀ GIẤY MỜI HỌP 
 

             BBT: Chuẩn bị cho cuộc họp Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp vào sáng Chủ nhật, ngày 06/4/2014, Thường trực Ban (Sở Kế hoạch và Đầu tư) đã dự thảo Báo cáo về việc triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hải Dương. Để thuận tiện cho việc đọc, đóng góp ý kiến .v.v. BBT Website Sở KH&ĐT trân trọng đăng toàn văn dự thảo Báo cáoGiấy mời họp.

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: