Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 29/01/2015 11:19 SA 
 
Tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về Đăng ký kinh doanh của phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương năm 2014 
 
            Thực hiện Văn bản số 230/ĐKQG-GS ngày 11/12/2014 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh - Bộ KH&ĐT về việc báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng ĐKKD cấp tỉnh, Phòng ĐKKD báo cáo tình hình thực hiện chức năng, nhiệm vụ về Đăng ký kinh doanh năm 2014 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH CHUNG

1. Nguồn lực

Hiện tại Phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương có 7 cán bộ (4 nam, 3 nữ); cơ cấu gồm: 01 trưởng phòng, 02 phó TP, 03 chuyên viên, 01 lao động hợp đồng.

Các cán bộ trong phòng ĐKKD đều có kinh nghiệm trong công tác, số lượng cán bộ đã được tập huấn sử dụng Hệ thống thông tin ĐKDN là 06 người.

Phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương thực hiện phân công phụ trách công tác đăng ký kinh doanh đối với các cán bộ thụ lý hồ sơ theo địa bàn (theo huyện, thị xã, thành phố). Trong đó, các cán bộ thụ lý sẽ trực tiếp theo dõi doanh nghiệp từ khâu thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng, thu hồi, giải thể doanh nghiệp trên địa bàn mình phụ trách, ngoài ra còn thực hiện công việc khác trưởng phòng phân công.

2. Cơ sở vật chất

Trang thiết bị được sử dụng tại Phòng làm việc tương đối đầy đủ như: bàn, ghế, máy vi tính, máy in, máy scan. Tuy nhiên số lượng hồ sơ ngày một nhiều, kho lưu trữ tài liệu quá trật hẹp nên phải phân bổ để làm nhiều nơi, do vậy việc cung cấp, quản lý hồ sơ không thuận lợi.

II.TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1.Tình hình thực hiện các nhiệm vụ đăng ký doanh nghiệp

a) Các nhiệm vụ liên quan đến cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

- Hiện tại phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương thực hiện việc hướng dẫn doanh nghiệp và người thành lập doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua nhiều kênh khác nhau như: Tại bộ phận một cửa về Đăng ký doanh nghiệp và đăng ký con dấu, phòng công bố toàn bộ danh mục thủ tục hành chính về đăng ký doanh nghiệp, các bộ hồ sơ đăng ký thành lập mới, thay đổi nội dung ĐKKD, giải thể .v.v. đều được làm mẫu treo tại bảng tin để người dân doanh nghiệp tham khảo, luôn có cán bộ trực tiếp tại bộ phận một cửa hướng dẫn doanh nghiệp về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; các mẫu biểu được đăng tải công khai trên webside của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương; ngoài ra doanh nghiệp còn được cán bộ phòng hướng dẫn, chỉnh sửa hồ sơ qua email, điện thoại v.v...

- Trong năm 2014 phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương tiếp nhận 1.068 hồ sơ thành lập mới doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh, 3.339 hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (kể cả bổ sung thông tin về doanh nghiệp như thông tin đăng ký thuế, thêm tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp .v.v.), 409 hồ sơ tạm ngừng hoạt động, 194 hồ sơ giải thể, 432 cảnh báo vi phạm; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy CNĐKDN cho: 1.017 doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh thành lập mới, 1.338 doanh nghiệp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; phát hành 182 thông báo giải thể, 387 thông báo tạm ngừng hoạt động; số lượng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bị từ chối trong năm 2014 là 157 hồ sơ.

- Việc thực hiện các văn bản hướng dẫn của Bộ KH&ĐT, Cục quản lý ĐKKD: Trong năm 2014 phòng đã gửi 02 công văn xin ý kiến chỉ đạo giải quyết của Cục liên quan đến vụ việc tại 02 doanh nghiệp. Sau khi nhận được ý kiến chỉ đạo của Cục thì hầu hết các vướng mắc đã được giải quyết kịp thời, chính xác.

- Đăng ký cho các loại hình khác theo quy định của pháp luật: Trong năm 2014 phòng đăng ký thay đổi nội dung ĐKKD cho 61 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động theo Luật hợp tác xã.

b) Các nhiệm vụ liên quan đến quản lý, khai thác và vận hành Hệ thống TTĐKDNQG

- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống TTĐKDNQG: Việc quản lý, vận hành hệ thống máy trạm được giao cho một cán bộ trong phòng phụ trách, các thiết bị hỗ trợ vận hành, mạng truyền dẫn đều khá ổn định; luôn luôn đảm bảo an ninh, an toàn và bảo mật của Hệ thống theo hướng dẫn của Cục Quản lý đăng ký doanh nghiệp; dự toán kinh phí duy trì, vận hành hệ thống theo quy định hàng năm khoảng 30 triệu đồng.

- Tình hình sử dụng, quản lý tài khoản truy cập hệ thống TTĐKDNQG: Hiện tại phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương có 07 tài khoản đang sử dụng.

- Hầu hết các doanh nghiệp thành lập mới, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương đều đề nghị doanh nghiệp thực hiện quy định về đăng công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định Cục.

- Hiện tại việc đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử đã được thực hiện, tuy nhiên số lượng doanh nghiệp đăng ký qua mạng điện tử còn rất hạn chế do người thành lập doanh nghiệp hạn chế về trình độ công nghệ thông tin, hoặc chưa nắm được quy trình đăng ký qua mạng điện tử, việc có chữ ký số còn chưa phổ biến.v.v.. Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hải Dương đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp biết thêm về hình thức này như thông báo tại bộ phận một cửa về ĐKKD, đăng ký thuế và đăng ký con dấu, thông báo trên webside của Sở KH&ĐT Hải Dương .v.v., đồng thời các cán bộ phòng ĐKKD tuyên truyền trực tiếp tới người đến thành lập doanh nghiệp.

 - Phòng ĐKKD thường xuyên rà soát, chuyển đổi, bổ sung cập nhật dữ liệu còn thiếu của doanh nghiệp trên địa bàn vào cơ sở dữ liệu Quốc gia.

c) Các nhiệm vụ quản lý doanh nghiệp sau đăng ký thành lập

- Trong năm 2014 phòng ĐKKD đã gửi 313 công văn yêu cầu doanh nghiệp báo cáo tình hình hoạt động của doanh nghiệp theo quy định tại khoản 1, điều 163 Luật Doanh nghiệp; đồng thời bằng nhiều hình thức khác nhau như: Tuyên truyền trên trang Website của Sở; thông báo tại Bộ phận một cửa liên thông về đăng ký kinh doanh, đăng ký con dấu và đăng ký thuế; có công văn gửi đến từng doanh nghiệp; nhắc nhở các doanh nghiệp khi đến thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về việc thực hiện chế độ báo cáo hàng năm của doanh nghiệp. Năm 2014 số lượng doanh nghiệp nộp báo cáo tài chính đến phòng đăng ký kinh doanh đạt khoảng 25% trên tổng số doanh nghiệp.

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký như: Thường xuyên phối hợp với Cục Thuế tỉnh trong việc cấp mã số doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp hoạt động đúng trụ sở đã đăng ký; phối hợp với Cơ quan công an tỉnh (Phòng cảnh sát quản lý hành chính về TTXH) về việc cấp dấu và sử dụng con dấu của doanh nghiệp; phối với với Ngân hàng Nhà nước, Chi cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Sở Khoa học Công nghệ, kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vàng trên địa bàn tỉnh; phối hợp với Sở LĐ,TB&XH, Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc doanh nghiệp thực hiện bảo hiểm cho người lao động; phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc cung cấp số liệu .v.v.

- Thường xuyên gửi bản sao ĐKDN tới các cơ quan liên quan, báo cáo định kỳ theo quy định của Luật doanh nghiệp;

- Việc cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp chủ yếu phục vụ các cơ quan Nhà nước có nhu cầu như Cơ quan Công an, cơ quan thi hành án, Sở LĐTB&XH và các cơ quan khác... Đối với các yêu cầu cung cấp thông tin doanh nghiệp của các tổ chức, cá nhân khác, phòng ĐKKD luôn cung cấp kịp thời khi có yêu cầu theo quy định của Luật Doanh nghiệp; công khai thông tin đăng ký doanh nghiệp theo đúng quy định.

- Tình hình thực hiện công tác Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp:

+ Phòng ĐKKD đã chủ động tham mưu cho Giám đốc Sở ban hành Kế hoạch số 923/KH-KHĐT-ĐKKD về việc đẩy mạnh công tác quản lý Nhà nước đối với doanh nghiệp khi và sau khi cấp GCN ĐKDN, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác ĐKKD cấp tỉnh, cấp huyện, tăng cường việc phối hợp cung cấp thông tin doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2015. Phòng đã thực hiện kiểm tra, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đã trực tiếp đến làm việc với các phòng TC-KH huyện, thành phố, thị xã nhằm kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh, đăng ký hợp tác xã .v.v. Việc làm này đã được cán bộ, công chức các phòng TC-KH ghi nhận, đánh giá cao đồng thời đề nghị Phòng ĐKKD hàng năm tổ chức các buổi tập huấn để các cán bộ tại các Phòng TC-KH được hướng dẫn nghiệp vụ theo những quy định mới nhất của pháp luật.

+ Hàng năm phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương thường xuyên phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp như: Cơ quan Thuế, cơ quan Công an, chi cục QLTT, Sở KHCN, Ngân hàng Nhà nước tỉnh...

+ Xử lý doanh nghiệp có hành vi vi phạm: Năm 2014 phòng ĐKKD nhận được khoảng hơn 350 công văn chủ yếu của cơ quan Thuế, cơ quan Hải Quan thông báo doanh nghiệp bỏ trốn khỏi trụ sở đã đăng ký và các vi phạm khác, hiện đang xử lý 314 doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

- Thu hồi Giấy CNĐKDN đối với doanh nghiệp: Năm 2014 phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương thu hồi 236 GCN ĐKDN (theo quy định tại Điều 59 Nghị định 43/2010/NĐ-CP);

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao khác:

a) Giải quyết tố cáo, khiếu nại liên quan đến đăng ký doanh nghiệp: Trong năm 2014 phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương nhận được một số đơn đề nghị, khiếu nại của của một số doanh nghiệp, cá nhân. Tuy nhiên những đơn đề nghị, khiếu nại trên chủ yếu liên quan đến tranh chấp trong nội bộ của doanh nghiệp, không thuộc quyền giải quyết của cơ quan ĐKKD. Phòng đã trả lời một số đơn đề nghị, khiếu nại của doanh nghiệp và hướng dẫn nộp đơn sang cơ quan chuyên ngành có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra phòng đã tích cực hướng dẫn, phân tích mang đậm tính hòa giải, do vậy đã góp phần giải quyết được một số vụ việc tranh chấp phức tạp, kéo dài trong nội bộ của doanh nghiệp.

b) Hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng ĐKKD và Kế hoạch số 923/KH-KHĐT-ĐKKD (nêu trên) phòng ĐKKD đã trực tiếp đến làm việc với các phòng TC-KH huyện, thành phố, thị xã nhằm kiểm tra, tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ đăng ký kinh doanh tới từng địa phương trong tỉnh. Qua các buổi làm việc phòng ĐKKD đã phát hiện ra nhiều sai sót về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh như: một số phòng TC-KH vẫn sử dụng biểu mẫu tại các Thông tư cũ đã hết hiệu lực, tự ý yêu cầu hộ kinh doanh đưa thêm các nội dung ngoài quy định của Pháp luật, việc lưu trữ hồ sơ đăng ký chưa khoa học, chế độ nộp báo cáo theo quy định chưa thực hiện đầy đủ, kịp thời .v.v.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

1. Các kết quả, thành tích đạt được:

- Cấp Giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 816 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký là 3.252.300 triệu đồng, bằng 95% về số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới so với cùng kỳ năm 2013.

- Cấp Giấy chứng nhận Đăng ký thay đổi nội dung ĐKDN cho 1.352 doanh nghiệp, trong đó các doanh nghiệp đăng ký tăng vốn điều lệ là 1.548.632 triệu đồng, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2013

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho 78 Chi nhánh, Văn phòng đại diện của các doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp giảm 29% so với cùng kỳ năm 2013;

- Năm 2014, đã đăng ký tạm ngừng kinh doanh của 273 doanh nghiệp, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2013

- Đã đăng ký giải thể, thu hồi Giấy chứng nhận ĐKDN của 123 Doanh nghiệp giảm 53% so năm 2013 và Giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động của 32 Chi nhánh, VPĐD, tăng 16% so với cùng ký năm 2013.

- Được sự quan tâm trực tiếp của Lãnh đạo Sở KH&ĐT, của Cục QLĐKKD, sự phối hợp tốt với các sở, ban ngành, phòng ban có liên quan .v.v. năm 2014 phòng ĐKKD tỉnh Hải Dương đã một số những thành tích nổi bật. Ghi nhận điều này, Sở KH&ĐT đã nhất trí đề nghị Bộ trưởng Bộ KH&ĐT tặng bằng khen cho tập thể phòng ĐKKD và bằng khen cho một cán bộ của phòng; nhiều cán bộ khác của phòng cũng được đề nghị tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, Chiến sỹ thi đua cơ sở, Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, Giấy khen của Giám đốc Sở .v.v. Trưởng phòng ĐKKD cùng một số cán bộ của phòng đã liên tục có những đóng góp có giá trị đối với quá trình xây dựng Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư cũng như tham gia viết bài tuyên truyền, tìm hiểu về Luật, được đăng tải trên Cổng thông tin ĐKKD quốc gia và nhiều báo, tạp chí, trang mạng điện tử khác .v.v.

2. Khó khăn, vướng mắc:

- Trình độ và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người dân và doanh nghiệp còn thấp, số hồ sơ phải làm đi làm lại giảm khá nhiều, nhưng vẫn có một số ít hồ sơ được làm rất cẩu thả, thậm chí cốt "làm lấy được", vì tính chất hồ sơ thành lập doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là do nhà đầu tư tự kê khai, tự chịu trách nhiệm nên đã có những trường hợp kê khai không trung thực, nhất là về số vốn đăng ký, địa chỉ trụ sở ...

- Do kinh tế đất nước chưa thoát khỏi khó khăn, vì vậy rất nhiều doanh nghiệp lâm vào tình trạng thua lỗ, nợ nần, tranh chấp nội bộ cũng như tranh chấp bên ngoài xảy ra liên miên .v.v.; nhiều doanh nghiệp không thể hoạt động được nhưng cũng không làm thủ tục giải thể; liên tục hàng ngày có các cơ quan hành chính nhà nước như tòa án, cơ quan công an, tư pháp, doanh nghiệp, văn phòng luật .v.v. đến để làm việc, trao đổi thông tin, xin sao lục hồ sơ .v.v. Đặc biệt Luật Doanh nghiệp 2014 tiếp tục tối đa quyền tự do kinh doanh, tự do cam kết (như việc không ghi ngành nghề kinh doanh, tự do sử dụng con dấu .v.v.), nguyên tắc việc dân sự cốt ở đôi bên được vận dụng tối đa .v.v. ngoài những mặt tích cực cũng đang được dự báo là sẽ mang lại hệ lụy là số doanh nghiệp vi phạm sẽ tăng thêm, công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký sẽ tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tranh chấp doanh nghiệp ngày càng nhiều .v.v.

            3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:

3.1 Tồn tại, hạn chế chính:

Cách hiểu về công việc ĐKKD ngay ở một số cơ quan nhà nước, nhiều doanh nghiệp và người dân  .v.v. còn chưa đúng. Giấy chứng nhận ĐKDN nhiều khi vẫn được hiểu như là một loại giấy phép .v.v. Công tác phối hợp nhà nước đối với quản lý nhà nước đối với doanh nhiệp sau đăng ký không đạt hiệu quả như mong muốn dù Phòng đã chủ động tham mưu cho Sở đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết định phối hợp quản lý nhà nước đối với DN sau đăng ký.

3.1 Nguyên nhân chính: 

- Chức năng, nhiệm vụ được giao rất nặng nề nhưng mọi nguồn lực đều hết sức hạn chế. Cán bộ, công chức trong phòng thường xuyên phải làm thêm giờ để xử lý công việc nhưng chưa có chế độ đãi ngộ thêm.

- Hệ thống pháp luật hiện nay chưa đồng bộ, thường xuyên thay đổi, còn chậm trễ ban hành các văn bản hướng dẫn; các kiến nghị về xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật, Nghị định của Chính phủ, cũng như các vướng mắc mới phát sinh,...chưa được TW hướng dẫn, xử lý kịp thời .v.v.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CHÍNH NĂM 2015

Phát huy thành tích đạt được, khắc phục các khó khăn, vướng mắc, trong năm 2015 Phòng ĐKKD sẽ tập trung làm thật tốt một số công việc chính sau: 

1. Phấn đấu cấp mới GCN ĐKDN và cấp thay đổi GCN ĐKDN trong thời gian 3 ngày làm việc ngay từ đầu năm 2015 (sớm 6 tháng so với Luật mới).

2. Tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

3. Tập trung xây dựng và đề nghị ban hành Bộ thủ tục hành chính về ĐKKD, xây dựng và ban hành biểu mẫu, hồ sơ hướng dẫn mới.

4. Chủ động và bằng nhiều cách thức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về doanh nghiệp cho cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến đến cấp 3, cấp 4; phối hợp với Đài truyền hình, Báo Hải Dương, Ban Tuyên giáo, các tổ chức Hội, hiệp hội .v.v. xây dựng các chương trình tuyên truyền Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, tiếp tục tích cực viết bài để đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Website của Sở .v.v.

5. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ trực tiếp làm công tác ĐKKD cấp huyện.

V. KIẾN NGHỊ

1. Đề nghị gấp rút xây dựng và ban hành các Nghị định, thông tư .v.v. hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Các văn bản này cần đạt tính khả thi cao nhất.

Giai đoạn tới, hàng loạt Luật mới có hiệu lực thi hành với những đổi mới, cải cách hết sức đột phá (như Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Đất đai ...). Luật mới đòi hỏi phải có tư duy mới, cách làm mới, hồ sơ mới, thời gian mới, thủ tục mới (sẽ phải bãi bỏ gần như hoàn toàn bộ thủ tục hành chính cũ, xây dựng và ban hành bộ thủ tục hành chính mới) .v.v.

Chỉ còn hơn 5 tháng nữa là Luật có hiệu lực, vì vậy việc cấp bách là cần phải ban hành đầy đủ các Nghị định, Thông tư hướng dẫn thực hiện. Chỉ tính riêng Luật Doanh nghiệp 2014 đã có đến 15 điều giao Chính phủ quy định (so với chỉ có 8 điều của Luật cũ). Đồng thời và cùng với đó đề nghị phải làm ngay việc một luật sửa nhiều luật, một nghị định sửa nhiều nghị định .v.v. để các quy định mới của hai luật không bị vướng ở khâu thực thi (Một số điểm đề nghị cụ thể được ghi ở phụ lục kèm theo báo cáo này).

Việc hai Luật mới quy định rất mở cho doanh nghiệp thực hiện quyền kinh doanh, việc quản lý doanh nghiệp sau đăng ký được dự báo là sẽ hết sức khó khăn đối với các cơ quan quản lý Nhà nước nói chung và cơ quan ĐKKD nói riêng. Vì vậy cần sửa đổi, bổ sung cũng như hoàn thiện các quy định pháp lý để các các cơ quan nhà nước phối hợp thực hiện tốt việc quản lý nhà nước đối với DN.

2. Nâng cao việc quảng bá và tăng cường chức năng của Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Đề nghị các Chính phủ, Bộ KH&ĐT, các Bộ, ngành, UBND các cấp đẩy mạnh về mặt thực chất công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các Luật mới này.

Luật Doanh nghiệp 2014 gán cho Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN: http://dangkykinhdoanh.gov.vn/ và một số trang điện tử khác nhiều "trọng trách" hết sức lớn lao và không thể thiếu. Vì thế cần quảng bá rộng rãi để trang này trở thành cẩm nang không thể thiếu của tất cả các doanh nghiệp và của cả nhân dân nữa. Rất cần phải làm sao cho trang này nổi tiếng đến mức như "Dân ta phải biết sử ta/Cái gì không biết thì tra Google", vậy thì nay "Doanh nghiệp quý nhất thông tin/Muốn tin thì phải tín ngay Cổng này" chẳng hạn. Về mặt kỹ thuật phải xử lý làm sao chỉ cần gõ tên của doanh nghiệp muốn tìm hiểu vào là mạng Internet là sẽ dẫn đến ngay Cổng thông tin quốc gia về ĐKDN chứ mấy ai mà nhớ được tên miền dài như vậy mà đi tìm ngoài mấy người chuyên nghiệp về việc này? Nghiên cứu cách thức xử lý của các trang đang có rất nhiều người truy cập, cũng có thể mang lại nhiều gợi ý tốt, thậm chí đơn giản chỉ là thêm tin về thời tiết và một cái đồng hồ chỉ giờ ... Phần mềm hệ thống đề nghị bổ sung chức năng tự động lọc tên trùng, gây nhầm ngay khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; tự động kiểm tra những trường hợp là chủ 2 DNTN trở lên hoặc đã là chủ hộ kinh doanh cá thể; tự động có nút “có đăng bố cáo” ngay trên hệ thống xử lý của cán bộ thụ lý; tự động báo đỏ tại hệ thống ĐKKD khi doanh nghiệp đang có vi phạm đã được cơ quan thuế cảnh báo, thông tin tại trang điện tử của bên Thuế do liên kết tự động giữa hai hệ thống .v.v.  Đồng thời, đề nghị Bộ KH&ĐT hỗ trợ các trang bị các thiết bị (có cấu hình mạnh, tốc độ cao) để scan hồ sơ doanh nghiệp phục vụ công tác lưu giữ, số hóa hồ sơ .v.v.

Báo cáo số 138/BC- KHĐT-ĐKKD ngày 22/01/2015 của  Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: