Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 03/08/2015 1:53 CH 
 
Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu (thay thế Nghị định 91/2010/NĐ-CP) và Nghị quyết số 40/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015 
 
          BBT: Ngày 22/7/2015, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư do sắp xếp lại Công ty TNHH MTV do Nhà nước làm chủ sở hữu. Nghị định này thay thế Nghị định số 91/2010/NĐ-CP và có hiệu lực kể từ ngày 15/9/2015.

          Trước đó, ngày 01/6/2015, Chính phủ cũng đã ban hành Nghị quyết số 40/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015. Mục 5 nêu về cách giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước như sau: ... "Doanh nghiệp đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa nhưng chưa có điều kiện phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu (IPO) ngay, thì giá bán cổ phần cho người lao động và tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp bằng 60% giá khởi điểm theo phương án cổ phần hóa".

          BBT Website Sở KH&ĐT tỉnh Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị Nghị định 63/2015/NĐ-CP quy định chính sách đối với người lao động dôi dư và Nghị quyết số 40/NQ-CP Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2015 tới bạn đọc.

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: