Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 22/10/2014 4:49 CH 
 
Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công 
 
                BBT. Hiện nay, một số Sở, Ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh muốn tìm hiểu chủ trương, cơ chế, chính sách về đổi mới hoạt động của loại hình này, nhất là việc chuyển đổi (cổ phần hóa) các đơn vị sự nghiệp công lập .v.v. Nhằm giúp cho việc tìm hiểu này, BBT Web site Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết 40/NQ-CP ngày 09/8/2012 của Chính phủ về Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: