Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 04/06/2014 2:10 CH 
 
TẬP TRUNG, QUYẾT LIỆT THỰC HIỆN VIỆC SẮP XẾP, ĐỔI MỚI VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 
 
 

          Ngày 02/6/2014, Ban ĐM&PTDN tỉnh ban hành Báo cáo số 694/BC-ĐMDN Về kết quả đi nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về sắp xếp đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước và kết quả triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước của tỉnh tháng 5/2014. Phần II Báo cáo nêu kết quả triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương tháng 5 năm 2014, trong đó kiểm điểm các phần việc đã làm được, chưa làm được, nêu nguyên nhân, biện pháp khắc phục .v.v. Phần III, Báo cáo triển khai các nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới trên tinh thần tập trung, quyết liệt để hoàn thành Kế hoạch đề ra như: Tập trung giải quyết công việc trong thời gian ngắn nhất; Thực hiện báo cáo công việc lên UBND tỉnh, họp Ban Chỉ đạo hàng tháng; Thực hiện báo cáo lên Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN TW, họp Ban ĐM&PTDN tỉnh (mở rộng) hàng quý .v.v. Ban ĐM&PTDN tỉnh cũng yêu cầu các thành viên Ban ĐM&PTDN tỉnh, Tổ Chuyên viên giúp việc Ban, Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan .v.v. thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.

          Đồng thời, ngày 02/6/2014, Ban ĐM&PTDN tỉnh cũng đã ban hành Báo cáo số 693/BC-ĐMDN về tình hình triển khai sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương Quý I và Quý II/2014 theo văn bản 3762/VPCP - ĐMDN ngày 26/5/2014 của Văn phòng Chính phủ. Báo cáo (gửi Ban Chỉ đạo ĐM&PTDN TW - Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND tỉnh) nêu chi tiết các phần việc đã làm được đối với các công ty thuộc diện sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2014, các khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất.

          Trước đó, ngày 15/4/2014 Ban ĐM&PTDN tỉnh đã có Báo cáo số 416/BC-ĐMDN về việc triển khai kế hoạch sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hải Dương. Trong đó nhấn mạnh các việc cần làm của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đối với nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới Doanh nghiệp nhà nước và đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước của tỉnh Hải Dương.

          Để tăng cường việc giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước, ngày 20/5/2014, Chính phủ ban hành Nghị định 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ quyết định của chủ sở hữu. Theo đó, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà các đối tượng sau phải chịu cách hình thức xử lý như: Người quản lý, người đại diện DN sẽ áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo khi vi phạm nghĩa vụ nộp báo cáo hoặc hạ bậc lương đến buộc thôi việc khi làm thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước tại DN. Bộ trưởng Bộ quản lý ngành, Chủ tịch UBND cấp tỉnh cũng phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành nếu để xảy ra thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, người được giao giám sát, kiểm tra doanh nghiệp nếu thiếu trách nhiệm trong việc phát hiện những sai phạm của doanh nghiệp dẫn đến thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước cũng sẽ bị xử lý. Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ 10/7/2014.

          Xin trân trọng giới thiệu các văn bản: 

         + Ngh đnh 49/2014/NĐ-CP của Chính phủ; 

        + Công văn số 3616/BTC-TCDN10800/BTC-TCDN của Bộ Tài chính;       

         + Các báo cáo số: 693/BC-ĐMDN; 694/BC-ĐMDN; 416/BC-ĐMDN của Ban ĐM&PTDN tỉnh Hải Dương) tới bạn đọc, nhất các doanh nghiệp thuộc kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước năm 2014-2015, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết, triển khai thực hiện nghiêm túc./.

                                                                                 Lê Xuân Hiền

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: