Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 28/04/2014 7:20 SA 
 
TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐỔI MỚI, SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ SẮP XẾP, ĐỔI MỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC 
 

               BBT: Thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU ngày 28/5/2013 của Tỉnh ủy Hải Dương, ngày 25/3/2014, Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Hải Dương đã ban hành Văn bản số 293/KHĐT-ĐMDN về việc triển khai kế hoạch đổi mới, sắp xếp Doanh nghiệp nhà nước năm 2014, trong đó yêu cầu các doanh nghiệp nhà nước tích cực, chủ động triển khai nhiệm vụ đổi mới, sắp xếp DNNN của tỉnh. Trong thời gian vừa qua, đẩy mạnh công tác đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ngành cũng đã ban hành hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật để hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ cực kỳ quan trọng và hết sức cấp bách này. Nhằm giúp cho các Doanh nghiệp nhà nước có các văn bản để chủ động nghiên cứu, triển khai thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới cũng như độc giả khi theo dõi chuyên đề này, BBT Web site Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn văn một số văn bản liên quan đến đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước.

Triển khai Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2014.doc

Nghị quyết 15 Chính phủ về đẩy mạnh cổ phần hóa DNNN.doc

Thông báo số 85 Kết luận của Thủ tướng về tái cơ cấu DNNN.pdf

Thông tư 194 tái cơ cấu DNNN không đủ điều kiện cổ phần hóa.doc

Nghị định 151 về chức năng, nhiệm vụ của SCIC.doc

 Cong van 419 - TT CP.pdf

Kế hoạch 70 của Tỉnh ủy Hải Dương về sắp xếp, đổi mới DNNN.pdf

Bao cao so 185 UBND tỉnh tong ket DMDN 2013.doc

Nghi dinh 59 chuyển đổi DNNN thành Công ty cổ phần.doc

Nghi dinh 91-2010 chinh sach lao dong doi du.doc

Nghi dinh 99 ve phân cấp quyền của chủ sở hữu DNNN.doc

Nghi dinh 109 ve giao ban DNNN (Thay ND 80).pdf

Nghị định 19 ban hành điều lệ mẫu cho công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu nhà nước.doc

Nghị định 25 chuyển đổi DNNN thành Công ty TNHH 1 TV.doc

Nghị định 189 (bổ sung Nghi dinh 59 cổ phần hóa).doc

Thong tu 21 quy che nguoi dai dien von nha nươc.doc

Thong tu 196 BTC hướng dẫn bán cổ phần lần đầu.doc

Thong tu 202 hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi theo Nghị định 59.doc

Quyết định 2193 -2013 quy trình sắp xếp, đổi mới (Hà Nội)(Tham khảo).doc

Chỉ thị 06-CT-TTg ngày 12-3-2014 Về đẩy mạnh tái cơ cấu DNNN.pdf

Nghị định 61.2013 Ban hành quy chế giám sát Tài chính đối với Doanh nghiệp Nhà nước.doc

Thong tu 158 BTC Giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với DNNN.doc

Thông tư 171 BTC hướng dẫn công khai thông tin tài chính.doc

Quyết định số 21.2012 Thủ tướng Chính phủ về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển Doanh nghiệp.doc

Công văn 1023 Bộ Lao động TBXH - Hướng dẫn chế độ người lao động.doc

KL 50-KL_TW Ket luan cua BCHTW ve Tiep tuc sap xep, doi moi va nang cao hieu qua Doanh nghiep Nha nuoc.doc

Nghị định 66 áp dụng Luật CB-CC cho cán bộ DNNN.doc

Quyết định 14-2011 phân loại tiêu chí DNNN.doc

Quyết định 929-2012 Thủ tướng CP tái cơ cấu DNNN.doc

Thông tư 33 -Bộ lao động - chính sách lao động dôi dư.doc

Thông tu 121 -2012 Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty đại chúng.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: