Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 19/05/2014 9:00 SA 
 
Thực hiện Thông báo số 60/TB-VP ngày 29/4/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Hiển tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 21/4/2014 
 
          Ngày 14/5/2014, Ban ĐM&PTDN tỉnh đã ban hành Công văn số 561/ KHĐT-ĐMDN về việc triển khai cổ phần hóa 03 doanh nghiệp nhà nước ngay trong năm 2014. Ba doanh nghiệp cổ phần hóa gồm: Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương;Công ty TNHH một thành viên môi trường đô thị Hải Dương; Công ty TNHH MTV quản lý giao thông, môi trường đô thị Chí Linh. Trước đó, ngày 29/4/2014 Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh - Trưởng ban ĐM&PTDN tỉnh cũng đã ban hành Thông báo số 68/TB-BĐMDN phân công nhiệm vụ cho các Thành viên Ban đổi mới và Thành viên Tổ chuyên viên giúp việc Ban ĐM&PTDN tỉnh.
          BBT Web site Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn các văn bản trên.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: