Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 22/08/2014 6:18 CH 
 
Tình hình triển khai sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương tháng 7 năm 2014 
 
   

Ban ĐM&PTDN tỉnh Hải Dương Báo cáo về tình hình triển khai sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Hải Dương tháng 7/2014 như sau:

Thời gian qua, Ban ĐM&PTDN tỉnh và Tổ chuyên viên đã rất tích cực, chủ động triển khai, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi. Trong tháng 7/2014 và đầu tháng 8/2014, trên cơ sở xem xét đề nghị của doanh nghiệp, Ban chỉ đạo cổ phần hoá đã trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hoá đối với ba công ty là Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải, Công ty Thương mại dịch vụ Hải Dương, Công ty TNHH một thành viên truyền hình cáp Hải Dương; phê duyệt giá trị dự toán tư vấn cổ phần hoá của Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch Hải Dương và Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải; có Văn bản thống nhất Kế hoạch cổ phần hoá cho một số doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hoá trong kế hoạch 2014-2015 (trừ Công ty TNHH MTV quản lý giao thông môi trường đô thị Chí Linh và Công ty TMDV Hải Dương do một số khó khăn, vướng mắc nên chưa trình được Kế hoạch); Chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các nội dung theo Thông báo số 96/TB-VP ngày 8/7/2014 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Dương Thái - Trưởng ban ĐM&PTDN tỉnh tại cuộc họp ngày 5/7/2014. Đối với một số công ty thực hiện công việc quá chậm, Thường trực Ban ĐM&PTDN cũng đã ban hành các văn bản đôn đốc.

Tuy vậy, đối với một số doanh nghiệp, nhiều công việc triển khai chậm, chưa đạt tiến độ theo yêu cầu, cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm. Nguyên nhân chính là do: 1) Một số doanh nghiệp chưa chủ động, tích cực trong triển khai thực hiện cổ phần hoá 2) Một số khó khăn, vướng mắc chậm được tháo gỡ 3) Các doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm túc chế độ báo cáo về Ban Chỉ đạo (tính đến ngày 20/8/2014 mới có 2/8 Công ty thực hiện chế độ báo cáo tháng về Ban Chỉ đạo là Công ty TNHH MTV KDNS Hải Dương và Công ty TMDV Hải Dương) mặc dù đã có chỉ đạo của đồng chí Trưởng ban ĐM&PTDN tỉnh tại Thông báo số 96/TB-VP ngày 8/7/2014 và sự nhắc nhở thường xuyên, liên tục của Ban ĐM&PTDN tỉnh.

Tình hình triển khai kế hoạch và các công việc cần phải thực hiện ngay cụ thể như sau:

1. Công ty TNHH một thành viên Truyền hình Cáp Hải Dương:

Tại điểm c khoản 6 Thông báo số 96/TB-VP ngày 8/7/2014, nêu rõ: “Giao Công ty TNHH một thành viên Truyền hình Cáp thống nhất phương án xử lý hợp đồng xong trước ngày 15/7/2014”, tuy nhiên đến ngày 5/8/2014 Công ty vẫn chưa hoàn thành nội dung này. Ngày 5/8/2014, Ban chỉ đạo CPH đã có văn bản số 1084/CV-BCĐ về việc đôn đốc, yêu cầu đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ cổ phần hoá doanh nghiệp, trong đó có yêu cầu Công ty chủ động làm việc, thống nhất phương án xử lý hợp đồng liên doanh đã ký giữa Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam (VTVcab) và Công ty TNHH một thành viên Truyền hình Cáp Hải Dương (thời gian hoàn thành trước ngày 15/8/2014).

Thực hiện Văn bản số 1084/CV-BCĐ của Ban chỉ đạo, Công ty TNHH một thành viên truyền hình cáp Hải Dương đã mời đại diện VTVcab và Công ty cổ phần chứng khoán ngân hàng Đông Á (đơn vị tư vấn cổ phần hóa) về Hải Dương làm việc, bàn về việc xử lý hợp đồng, tuy vậy đến nay Công ty cũng chưa có báo cáo cụ thể phương án xử lý hợp đồng về Ban Chỉ đạo. Trong thời gian tới, Công ty TNHH một thành viên truyền hình cáp Hải Dương cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với VTVcab và đơn vị tư vấn để bàn bạc phương án xử lý hợp đồng, báo cáo Ban Chỉ đạo bằng văn bản trước 15/9/2014.

2. Công ty Thương mại Dịch vụ Hải Dương:

Việc thuê đơn vị kiểm toán BCTC tại thời điểm 30/6/2014: Ban Chỉ đạo cổ phần hoá Công ty đã có Quyết định số 1080/QĐ-BCĐ ngày 04/8/2014 về việc thành lập Tổ công tác để kiểm tra, xem xét BCTC năm 2013 và sáu tháng đầu năm 2014 của Công ty làm cơ sở thực hiện các bước tiếp theo của công tác ĐM, SX doanh nghiệp. Theo Tổ công tác báo cáo, đến nay, còn phải chờ kết quả của cơ quan Thuế thì Tổ công tác mới có báo cáo. Đề nghị Tổ công tác khẩn trương thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo trước ngày 31/8/2014.

3. Công ty TNHH một thành viên Hưng Hải:

Ngày 18/8/2014, Ban Chỉ đạo đã có Thông báo số 1807/TB-BCĐ về việc phê duyệt giá trị chi phí thuê đơn vị tư vấn cổ phần hoá của Công ty TNHH MTV Hưng Hải, đề nghị Công ty khẩn trương ký hợp đồng với đơn vị tư vấn để triển khai thực hiện các bước tiếp theo của quá trình cổ phần hoá.

4. Công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch:

Cơ bản đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Trong tháng 7 đã trình Ban chỉ đạo phê duyệt dự toán chi phí tư vấn cổ phần hoá, tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp và ký hợp đồng tư vấn, phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện các công việc như: Lập phương án lao động; hoàn tất công tác kiểm kê, phân loại đánh giá chất lượng tài sản; hoàn thiện hồ sơ đất, báo cáo tài chính đến 30/6/2014; lập phương án sử dụng đất…

5. Công ty TNHH một thành viên Giống cây trồng Hải Dương và Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hải Dương:

Bắt đầu triển khai công tác cổ phần hoá, đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, rút kinh nghiệm một số Công ty hiện nay triển khai công việc rất chậm, yêu cầu hai công ty căn cứ vào Kế hoạch cổ phần hóa, phân công, gắn trách nhiệm cá nhân từng cán bộ xử lý vào từng công việc cụ thể, triển khai đồng thời các bước, theo dõi sát tiến độ thực hiện, kiểm điểm trách nhiệm cá nhân để xảy ra chậm trễ; tích cực tuyên truyền đường lối, chính sách cổ phần hóa cho người lao động; chấp hành nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo về Ban Chỉ đạo .v.v.

6. Trung tâm Giống gia súc Hải Dương:

Hiện đang tiếp tục thực hiện các công việc để phục vụ cho việc lập đề án chuyển đổi Trung tâm thành Công ty TNHH một thành viên như: Kiểm kê, phân loại, xác định vốn, tài sản; lập danh sách, phân loại lao động; phương án sử dụng đất ... Trong tháng 8 và 9/2014, yêu cầu công ty dự thảo xong phương án chuyển đổi và điều lệ, báo cáo Ban ĐM&PTDN tỉnh trước ngày 30/9/2014.

7. Công ty TNHH một thành viên QLGT, môi trường và đô thị Chí Linh:

Theo đề nghị của Công ty tại Tờ trình số 135/TTr.Cty ngày 19/5/2014, ngày 2/6/2014, Ban ĐM&PTDN tỉnh đã có Văn bản số 695/KHĐT-ĐMDN về việc đề nghị điều chỉnh thời gian cổ phần hoá đối với Công ty này. Tuy nhiên, đến nay UBND tỉnh vẫn chưa có Văn bản chỉ đạo. Vì vậy, yêu cầu Công ty báo cáo lại UBND tỉnh, trường hợp UBND tỉnh không nhất trí báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc lùi thời điểm cổ phần hóa thì đề nghị Công ty triển khai ngay việc cổ phần hoá theo đúng yêu cầu tại Văn bản số 561/KHĐT-ĐMDN ngày 14/5/2014 của Ban ĐM&PTDN tỉnh. Tờ trình gửi về Thường trực Ban ĐM&PTDN tỉnh (Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 31/8/2014.

Đối với các Tổ viên Tổ chuyên viên Ban ĐM&PTDN tỉnh (là cán bộ các sở, ngành, có danh sách kèm theo) và Tổ viên các Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo cổ phần hóa (ba cán bộ Sở Tài chính - có danh sách kèm theo) yêu cầu chủ động triển khai, đôn đốc, hướng dẫn các doanh nghiệp theo nhiệm vụ được giao, hàng tháng lập báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ, có đánh giá tiến độ thực hiện, cụ thể, chi tiết ở từng công ty gửi về Thường trực Ban (Sở KH&ĐT; Email: hienlx@gmail.com và thuhiendpi@gmail.com) để tổng hợp báo cáo.

Báo cáo của Ban ĐM PTDN tỉnh về công tác sắp xếp  đổi mới doanh nghiệp tháng 8.2014.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: