Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 11/11/2016 4:01 CH 
 
Công khai thông tin “Đường dây nóng” của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện 
 

BBT. Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương, nhằm tăng cường công tác hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân, Cổng Thông tin điện tử tỉnh Hải Dương đã thực hiện công khai thông tin “Đường dây nóng” của các Sở, ban, ngành và UBND cấp huyện.

Ban Biên tập website Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trân trọng giới thiệu toàn bộ Thông tin danh sách này.

Chi tiết tại file đính kèm: Đường dây nóng tỉnh HD.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: