Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 08/12/2017 8:08 SA 
 
Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương 
 

Thực hiện Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức, viên chức; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP và Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quy định về luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức lãnh đạo quản lý trong các cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, ngày 07/11/2017 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Quyết định số 1605/QĐ-KHĐT về việc điều động và bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, theo đó thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của một số công chức lãnh đạo quản lý cấp phòng, cụ thể như sau:

- Đồng chí Tăng Xuân Kính, Trưởng phòng Tài chính luân chuyển giữ chức vụ Trưởng phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

- Đồng chí Vũ Huy Cường, Trưởng phòng Quy hoạch - Tổng hợp luân chuyển giữ chức vụ Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh;

- Đồng chí Lê Xuân Hiền, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh luân chuyển giữ chức vụ Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

- Đồng chí Nguyễn Hải Châu, Trưởng phòng thẩm định và Đầu tư trong nước luân chuyển giữ chức vụ Trưởng phòng Kinh tế Ngành;

- Đồng chí Nguyễn Tiến Huy, Phó trưởng phòng Kinh tế ngành luân chuyển phụ trách phòng Doanh nghiệp, Kinh tế tập thể và tư nhân.

Việc luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác nêu trên được thực hiện kể từ ngày 01/12/2017. Đến nay, các đồng chí trưởng, phụ trách các phòng đã chính thức nhận nhiệm vụ mới và điều hành công việc, tập trung vào việc tham mưu cho Lãnh đạo Sở báo cáo và trình Ủy ban nhân dân tỉnh về các nội dung chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI sắp tới, giao nhiệm vụ Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2018 cho các cơ quan đơn vị, tổng kết công tác đảng, công tác chuyên môn và đoàn thể của cơ quan cùng nhiều nhiệm vụ quan trọng khác.

Hy vọng và tin tưởng rằng, việc chuyển đổi vị trí công tác góp phần tích cực vào việc thực hiện  quy định chung của Nhà nước và của Tỉnh, đồng thời tạo ra một xung lực mới trong hoạt động của Sở, nhằm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư./.

Nguyễn Xuân Đoan - Vũ Huy Cường

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: