Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 20/12/2015 1:26 SA 
 
Kỷ yếu ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương - 70 năm những chặng đường phát triển 
 
BBT. Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư (31/12/1945 - 31/12/2015), Ban Biên tập Website Sở Kế hoạch và Đầu tư xin trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung cuốn kỷ yếu: “Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương - 70 năm những chặng đường phát triển”.
Đây là công trình biên soạn nhằm ghi lại một cách khái quát quá trình hình thành, phát triển của Ngành Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương trong hành trình suốt 70 năm qua. Đồng thời ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong ngành Kế hoạch và Đầu tư qua các thời kỳ; góp phần bồi dưỡng tình cảm, nâng cao tinh thần trách nhiệm của đội ngũ những người đang làm công tác kế hoạch và đầu tư hôm nay.
Ban Biên tập xin trân trọng giới thiệu cuốn kỷ yếu cùng bạn đọc.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: