Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 20/05/2016 10:33 SA 
 
Sở KH&ĐT tham mưu UBND tỉnh giao nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 
 
            Triển khai thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh Hải Dương có văn bản chỉ đạo và cho triển khai thực hiện ngay một số nhiệm vụ chính sau:

1. Yêu cầu các các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

1.1 Chủ động quán triệt sâu sắc và tập trung, quyết liệt thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP và các chính sách về phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Trong đó, nhấn mạnh một số điểm chính sau:

- Xác định rõ việc lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ. Các cơ quan quản lý nhà nước khi ban hành và thực thi chính sách phải bảo đảm xác định rõ mỗi nhiệm vụ có một đầu mối và người chịu trách nhiệm. Quán triệt đến cán bộ công chức về đạo đức công vụ, cải cách hành chính; chống quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu; tinh thần chính quyền phục vụ và hỗ trợ doanh nghiệp. Công khai quy trình và cán bộ có trách nhiệm xử lý hồ sơ, tăng cường thanh tra công vụ; kiên quyết xử lý các cán bộ vi phạm quy trình xử lý hồ sơ, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về các vi phạm của công chức, viên chức trong phạm vi quản lý.

- Việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng; không hình sự hóa các quan hệ kinh tế, dân sự.

1.2 Tích cực phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020”, hoàn thành trước ngày 15/6/2016 theo nội dung yêu cầu tại mục 2 văn bản 930/UBND-VP ngày 04/5/2016 của UBND tỉnh.

2. UBND tỉnh thành lập và công khai đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để tiếp nhận phản ánh và hướng dẫn, giải đáp cho doanh nghiệp.

3. Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức đối thoại công khai định kỳ ít nhất hai lần/năm với cộng đồng doanh nghiệp, báo chí để kịp thời nắm bắt và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

4. Chỉ đạo các cơ quan báo chí, đài phát thanh truyền hình tỉnh đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền Nghị quyết 35/NQ-CP và các chính sách về phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, của doanh nghiệp; đưa tin về những điển hình tốt cũng như những địa phương, đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.

5. Giao nhiệm vụ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, cùng với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, các hội, hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp:

5.1. Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP, hoàn thành trước ngày 30/6/2016, báo cáo UBND tỉnh ban hành.

5.2 Xây dựng bản cam kết giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trước ngày 30/6/2016.

6. Đề nghị:

- HĐND các cấp thường xuyên tổ chức giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp nhằm ngăn chặn hành vi hình sự hóa quan hệ kinh tế, dân sự.

- Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện vận động, hướng dẫn và tôn vinh doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật, đóng góp vào sự phát triển của đất nước; tham gia giám sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

- Liên đoàn Lao động tỉnh tập hợp và xây dựng đội ngũ người lao động có trình độ, có ý thức trách nhiệm, hợp tác để phát triển doanh nghiệp; đề xuất giải pháp bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của người lao động; tham gia giám sát, đánh giá và đề xuất các giải pháp hỗ trợ, phát triển DN.

- Các hội, hiệp hội DN, các DN trên địa bàn tỉnh chủ động nghiên cứu, tích cực triển khai Nghị quyết 35/NQ-CP, chủ động trong việc trao đổi, phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; hưởng ứng và tham gia đông đủ các buổi đối thoại do UBND các cấp tổ chức.

Vậy, Sở KH&ĐT trân trọng báo cáo xin và ý kiến chỉ đạo sớm của UBND tỉnh ./.

Công văn 444 của Sở tham mưu thực hiện NQ35.doc

Công văn 444 của Sở tham mưu thực hiện NQ35.pdf

Nghị quyết 35 về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.pdf

Nghị quyết 35 về phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.doc

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: