Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 19/01/2018 10:24 SA 
 
Phấn đấu làm hết việc chứ không làm hết giờ 
 

 

Lê Xuân Hiền

Chủ tịch Công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư

Trưởng phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư- Sở KH&ĐT

Thành viên Tổ Công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư

 

Chúng ta đang bước vào gia đoạn 2 của việc triển khai thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP của Chính phủ về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Trong 7 mục tiêu được đặt ra cho giai đoạn này thì có 3 mục tiêu rất quan trọng: Một là, thủ tục hành chính được cải cách cơ bản, mức độ hài lòng của nhân dân và doanh nghiệp về thủ tục hành chính đạt mức trên 80% vào năm 2020; Hai là, đến năm 2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số lượng, cơ cấu hợp lý, đủ trình độ và năng lực thi hành công vụ, phục vụ nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển của đất nước; 100% các cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; Ba là, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước để đến năm 2020: 90% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện dưới dạng điện tử; cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; bảo đảm dữ liệu điện tử phục vụ hầu hết các hoạt động trong các cơ quan; hầu hết các giao dịch của các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử, mọi lúc, mọi nơi, dựa trên các ứng dụng truyền thông đa phương tiện; hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến trên Mạng thông tin điện tử hành chính của Chính phủ ở mức độ 3 và 4, đáp ứng nhu cầu thực tế, phục vụ người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi, dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Có thể tóm gọn ba nhiệm vụ đó là đạt mức độ hài lòng cao, cán bộ, công chức, viên chức đủ trình độ phẩm chất, thật sự phục vụ, phụng sự nhân dân và triệt để ứng dụng công nghệ thông tin ở thời đại cách mạng công nghệ 4.0. Điều này càng trở nên quan trọng và vô cùng cần thiết đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang từng ngày, từng giờ tiếp xúc, giải quyết hàng nghìn công việc thuộc hầu hết các lĩnh vực của đời sống dân sinh, sản xuât, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp ... Những sửa đổi của quá trình cải cách phải đi vào cuộc sống, giảm thiểu gánh nặng, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp và hiệu quả quản lý nhà nước làm thước đo cho kết quả cải cách.

 

          Điều cần nhấn mạnh hơn là, nếu xác định cải cách hành chính là khâu đột phá trong các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội thì yếu tố con người là chính là khâu đột phá của đột phá đó, để xây dựng con người cho khâu đột phá này thì vai trò của Tổ chức Đảng, Chính quyền, Đoàn thể trong đó vai trò của Công đoàn là cực kỳ quan trọng. Các giải pháp tổng thể, toàn diện đã các cấp, các ngành đề ra và triển khai thực hiện quyết liệt, ở góc độ hoạt động công đoàn, trong thời gian tới đề nghị tập trung làm thật tốt một số nhiệm vụ sau:

 

 

          Một là, làm tốt thật sự công tác vận động, tuyên truyền với cách thức và cách làm mới, trong giai đoạn mới. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang len lỏi vào đời sống của chúng ta hàng ngày, hàng giờ, bất chấp việc chúng ta muốn hay không muốn. Trong nhiều trường hợp, nhất là đối với cán bộ, công chức, triển khai nhiệm vụ quyết liệt có thể vẫn là chưa đủ mà cần phải tuyên chiến với nạn giấy tờ, “nạn” nay đúng, mai sai ngày kia lại đúng kiểu hướng dẫn không nhất quán, hướng dẫn không bằng văn bản của không ít cán bộ, công chức. Cần triệt để ứng dụng công nghệ thông tin bởi một khi đã ứng dụng công nghệ thông tin thì các hành vi hành chính được lưu thông tin dưới các dạng thức điện tử, có bằng chứng xác thực để thấy cán bộ, công chức làm việc mẫn cán, đúng quy định, trình độ cao hay là ngược lại… Bằng công nghệ cao, việc theo dõi, giám sát cũng hết sức đơn giản, dễ dàng, vậy nên nhiều người không thích ứng dụng, nhưng đây không phải là chuyện thích hay không thích mà là việc nhất định phải làm. Thực tế cũng cho thấy, những cơ quan, đơn vị ứng dụng tốt công nghệ thông tin cũng chính là các cơ quan, đơn vị có chỉ số cải cách hành chính, tính công khai, minh bạch cao.

 

Hai là, việc sắp xếp lại bộ máy, tinh giản biên chế, luân chuyển cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước nhất định sẽ liên quan đến tâm tư, tình cảm của nhiều cán bộ, công chức, nhất là những người thuộc diện sắp xếp lại, tinh giản, luân chuyển .v.v. Nhiệm vụ lại càng quan trọng và nặng nề hơn trong bối cảnh việc sáp nhập, giảm bớt các đầu mối, tinh giản, luân chuyển đang được triển khai quyết liệt nhất từ trước đến nay. Hơn ai hết, tổ chức công đoàn cần sát cánh với tổ chức Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể để vận động, phát hiện, có ý kiến xác đáng, thiết thực, đủ tầm quan trọng đối với các nhiệm vụ hết sức hệ trọng này, cũng chính là góp phần làm tốt công tác cải cách hành chính.

 

Ba là, cần quảng bá những cách làm hay, những gương điển hình tiên tiến, đặc biệt là việc phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, vốn là một thế mạnh, một phong trào cốt lõi của tổ chức công đoàn. Muốn đoàn viên công đoàn thật sự gắn bó với mình thì công đoàn nhất định phải tôn vinh, nhất là phải bảo vệ được quyền lợi của họ. Điều này càng cần thiết đối với những người dám nói, dám nghĩ, dám làm bởi cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính trong mọi trường hợp đều vấp phải nhiều hình thức phản đối, ngấm ngầm có, công khai có vì cải cách chính là lấy bớt đi đặc quyền, đặc lợi của không ít người, nên nhiều người không muốn thực tâm cải cách và luôn muốn “kéo rào ngược”. Tuy nhiên, như Thủ tướng Anh Tony Blair nói, cải cách không vấp phải phản đối là cải cách tồi, vì vậy những người tiên phong cải cách phải có được một sự hỗ trợ thích đáng để họ vững tâm cải cách, và tổ chức công đoàn phải làm thật tốt, thật thực tâm việc này.

 

Bốn là, tôi thiết tha đề nghị công đoàn các cấp vận động đoàn viên của mình cùng với việc giỏi chuyên môn, đạo đức tốt, có tâm phục vụ nhân dân, cần luôn nhớ "3 xin" là "xin chào, xin cảm ơn và xin lỗi", “Làm hết việc chứ không làm hết giờ”, nhất là cần mỉm cười khi phục vụ người dân, doanh nghiệp. Người dân, doanh nghiệp lao động cần cù, vất vả quanh năm để đóng thuế nuôi cán bộ, công chức nên mỉm cười với dân, xin chào, xin cảm ơn và xin lỗi dân là điều rất cần thiết, cũng là góp phần cải cách hành chính một cách tích cực, bởi người ta khó có thể vừa mỉm cười lại vừa làm khó dân được.

 

Công đoàn cũng cần chủ trì, triển khai nhiều những sáng kiến như là nên phát động phong trào “Làm hết việc chứ không làm hết giờ” để công bộc tận tụy phục vụ nhân dân hay việc mở những cuộc thi bình chọn nụ cười công sở hàng năm là điều cần thiết và rất nên làm./.