Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 06/07/2017 7:26 SA 
 
Công văn đôn đốc giải quyết vướng mắc nêu tại Hội nghị đối thoại ngày 27/4/2017 
Công văn số 897/KHĐT-ĐKKD ngày 05 tháng  7  năm 2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư V/v đôn đốc thực hiện và yêu cầu báo cáo việc triển khai thực hiện Thông báo số 239-TB/VPTU của VP Tỉnh ủy và Công văn số 1455/UBND-VP của UBND tỉnh
 

 Kính gửi:

                        - Các Sở, Ngành của tỉnh;

                        - UBND các huyện, thành phố, thị xã;

                        - Các Hội, Hiệp hội DN của tỉnh.

Sau hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp năm 2017 (lần thứ nhất), ngày 31/5/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 1455/UBND-VP về việc giải quyết kiến nghị của các doanh nghiệp tại Hội nghị; ngày 08/6/2017,  Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 239-TB/VPTU thông báo Ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại Hội nghị.

Như vậy sau Hội nghị đối thoại ngày 27/4/2017, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đều có các văn bản chỉ đạo sâu, sát, trong đó có giao việc rất cụ thể, chi tiết để các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp thực hiện. Các văn bản cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan phải giải quyết các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp tại Hội nghị, gửi trực tiếp đến doanh nghiệp, đồng thời báo cáo về UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/6/2017.

Sau khi nhận được các sự chỉ đạo trên, một số sở, ngành đã chủ động, tích cực xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bước đầu tạo lập được niềm tin của doanh nghiệp đối với chính quyền các cấp.

Tuy nhiên, đến hết ngày 04/7/2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư mới chỉ nhận được ý kiến từ các Sở, Ngành giải quyết 13 vấn đề trên tổng số 26 vấn đề (liên quan đến 16 sở, ngành, UBND thành phố Hải Dương), số liệu này cho thấy việc triển khai thực hiện chậm, không đạt tiến độ theo yêu cầu đề ra.

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các cấp, các ngành, UBND thành phố Hải Dương khẩn trương triển khai nhiệm vụ được giao, đồng thời báo cáo kết quả về Sở KH&ĐT trước ngày 20/7/2017 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

       Báo cáo của các đơn vị đã gửi được đăng tải ở trang pci.haiduong.gov.vn mục Giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp tại Hội nghị đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2017 (lần thứ nhất).

CV yeu cau bao cao giai quyet vuong  mac-1.doc

Thông bao KL của Bí thư ngày 27.4.2017.pdf

CV 897 yêu cầu giải quyết vướng mắc.pdf

Công văn 1455 UBND tỉnh giao giải quyết kiến nghị của DN.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: