Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 07/11/2018 10:05 SA 
 
Cung cấp thông tin công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước 
 
Thực hiện Thông báo số 176/TB-TCT ngày 22/10/2018 của Tổ công tác PCI về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Tổ trưởng Tổ công tác PCI tỉnh Vương Đức Sáng tại cuộc họp Tổ công tác PCI ngày 28/9/2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Văn bản số 1843/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT ngày 19/10/2018 về việc Cung cấp thông tin công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. Sở Giao thông vận tải cung cấp thông tin tại Văn bản số 2319/SGTVT-P1 ngày 25/10/2018.
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: