Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 10/04/2017 6:29 CH 
 
Quyết định thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Hải Dương 
 
            Ngày 05/4/2017, Tổ trưởng Tổ Công tác PCI của tỉnh Hải Dương đã ký ban hành Quyết định số 1105/QĐ-TCTPCI về việc thành lập Tổ kiểm tra việc thực hiện Đề án Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI).

Tổ Công tác yêu cầu các cơ quan, đơn vị lập báo cáo cụ thể, rõ ràng việc triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể đã giao cho từng ngành, địa phương tại Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” và Kế hoạch số 181/KH-TCTPCI ngày 24/01/2017 của Tổ Công tác PCI tỉnh về tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Hải Dương” năm 2017. Báo cáo cụ thể những nhiệm vụ đã triển khai, kết quả nhận được, những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và đề xuất kiến nghị. Báo cáo cần nêu rõ, so với quy định của Chính phủ thì kết quả thực tế thực hiện nhiệm vụ cụ thể về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết đối với từng lĩnh vực. Cung cấp các Chương trình, Kế hoạch hành động, chương trình tuyên truyền và các văn bản, tài liệu, số liệu liên quan đến việc đã triển khai thực hiện Đề án và Kế hoạch 181.

Tổ Kiểm tra sẽ nghe cơ quan, đơn vị được kiểm tra báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ cụ thể trên thực tế, trên cơ sở đó Tổ sẽ xem xét và có ý kiến cụ thể về từng chỉ số thành phần của chỉ số PCI liên quan chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Sở, Ngành, UBND cấp huyện. Kết thúc đợt kiểm tra, Tổ sẽ có báo cáo UBND tỉnh.

Như vậy, cùng với việc UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị về PCI vào ngày 13/4/2017, Hội nghị đối thoại giữa UBND tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2017, việc Tổ Công tác triển khai kiểm tra trực tiếp tại một số sở, ngành, địa phương chứng tỏ Hải Dương đang rất quyết tâm tạo bước chuyển thật sự để thay đổi thứ hạng PCI, cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

                                                         Lê Xuân Hiền

                            Tổ trưởng Tổ CV giúp việc Tổ Công tác PCI

1105QĐ-TCTPCI.doc 

1105QĐ-TCTPCI.pdf

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: