Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 17/07/2017 2:24 CH 
 
Sở Thông tin và Truyền thông góp phần cải thiện PCI 
 
Thời gian gần đây, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) đã thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để góp phần cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Các giải pháp này bước đầu đem lại hiệu quả tích cực và được tổ công tác PCI của tỉnh đánh giá cao.

Đề án “Nâng cao chỉ số PCI của tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2020” xác định rõ mục tiêu cụ thể, phấn đấu cải thiện điểm số của từng chỉ số thành phần, nâng dần vị trí xếp hạng PCI của tỉnh. Đề án đã xây dựng 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể đối với 10 chỉ số thành phần PCI. Trong đó, mỗi chỉ số đều giao cho một cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm thực hiện theo dõi, đánh giá, tổng hợp.

Ông Nguyễn Hữu Đặng, Trưởng Phòng Công nghệ thông tin, Sở TTTT cho biết: Sở TTTT là đơn vị chủ trì chịu trách nhiệm thực hiện, theo dõi, đánh giá tổng hợp chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin. Sở đã triển khai nhiều biện pháp nhằm mở rộng khả năng tiếp cận thông tin cho doanh nghiệp (DN), góp phần cải thiện chỉ số PCI của tỉnh. Đầu năm 2017, sở đã thành lập tổ triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo đề án. Định kỳ hằng tháng, tổ đều họp đánh giá, báo cáo các nhiệm vụ đã thực hiện và đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Để công khai, minh bạch các quy hoạch, thủ tục hành chính liên quan đến DN, Sở TTTT đã xây dựng cổng thông tin hỗ trợ DN. Thành lập và duy trì đường dây nóng để tiếp nhận và giải đáp những kiến nghị của công dân, DN. Xây dựng chuyên mục hỏi đáp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Sau 9 tháng đi vào hoạt động, chuyên mục này đã nhận được gần 60 câu hỏi của các cá nhân và DN. Mọi câu hỏi đều được các cơ quan chức năng trả lời đúng thời gian quy định.

Ông Trịnh Đình Hùng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương ở khu công nghiệp Lai Cách (Cẩm Giàng) cho biết: "Cổng thông tin điện tử tỉnh là nhịp cầu nối chính quyền với DN. Thời gian gần đây, hầu hết các thông tin đều được công khai, minh bạch. DN dễ dàng tiếp cận với các văn bản chỉ đạo, những quyết định của tỉnh và của các sở, ngành để kịp thời nắm bắt và điều chỉnh cho phù hợp. Nhờ có những thông tin cập nhật thường xuyên, chúng tôi hiểu hơn về môi trường đầu tư của tỉnh".

Thời gian qua, Sở TTTT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành chỉ thị về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) xây dựng chính quyền điện tử. Sở cũng đã xây dựng các dịch vụ công trực tuyến và hệ thống một cửa điện tử phục vụ người dân và DN; thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống trục tích hợp kết nối liên thông các hệ thống thông tin và ứng dụng quản lý, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hải Dương”. Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “Ứng dụng CNTT xây dựng và phát triển mô hình một cửa, một cửa liên thông hiện đại tại các sở, ngành, UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh”. Hiện nay, sở đang triển khai thí điểm phần mềm "một cửa", phấn đấu sẽ triển khai tới tất cả các đơn vị trong năm 2017. Phần mềm này sẽ tích hợp toàn bộ các thông tin giải quyết thủ tục hành chính của các đơn vị, hình thành cổng thông tin hành chính công của tỉnh.

Ông Lê Xuân Hiền, Tổ trưởng Tổ giúp việc PCI của tỉnh cho biết: "Trong các chỉ số thành phần PCI, chỉ số tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin có trọng số lớn, chiếm 20%. Năm 2016, chỉ số này của tỉnh chỉ đạt 5,71 điểm, thấp nhất trong 10 chỉ số thành phần. Theo đánh giá của các DN, chỉ số này còn có những hạn chế về chất lượng và độ mở các  website của tỉnh. DN khó tiếp cận với các quy hoạch, kế hoạch của ngành, lĩnh vực... Tuy nhiên, với những biện pháp đã triển khai, Sở TTTT đã và đang giúp DN dễ dàng tiếp cận với thông tin của các địa phương, các ngành, góp phần tạo sự  gắn kết, cởi mở giữa chính quyền và DN”.

LAN NGUYỄN
Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: