Trang chủ Lịch công tác English
Skip navigation links
Giới thiệu chung
Chức năng - nhiệm vụ
Cơ cấu tổ chức
Quy chế làm việc cơ quan
Thủ tục hành chính
Tin tức - Sự kiện
Tin hoạt động ngành
Tin hoạt động sở
Kinh tế - Xã hội
Quy hoạch và PT KTXH
Ngành kinh tế
Văn hóa xã hội
Tài chính
Đầu tư
Đầu tư nước ngoài
Đầu tư trong nước
Văn bản pháp lý về đầu tư
Đăng ký doanh nghiệp
Tin bài đăng ký DN
Văn bản Pháp lý ĐKDN
Mẫu biểu ĐKDN
Hỗ trợ phát triển DN
Thanh tra
Văn phòng
Cải cách hành chính
Công khai ngân sách
Phòng TC-KH cấp Huyện
Hoạt động Đoàn thể
Đảng
Công Đoàn
Đoàn thanh niên
PCI
Phổ biến pháp luật ngành Kế hoạch và Đầu tư
- ĐCS Việt Nam
- Chính phủ Việt Nam
- Bộ Kế Hoạch Đầu Tư
- Cổng đăng ký doanh nghiệp
- Cổng Thông Tin Điện Tử HD
Cập nhật : 16/08/2011 10:42 SA 
 
Báo cáo kết quả công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2011 
 

I. Công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2011:                                    

            - Tiến hành thanh tra 05 đơn vị theo kế hoạch

            II. Công tác chuyên đề về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

1. Tiếp dân:

            + Số lượt người được tiếp: 01 lần ( Ông Nguyễn Công Truy)

            + Số đoàn nhiều người khiếu nại cùng một nội dung: không

2. Giải quyết khiếu nại:

2.1  Tổng số vụ khiếu nại tiếp nhận (trong kỳ báo cáo): không

            + Số vụ việc khiếu nại mới phát sinh: không

2.2 Số vụ việc giải quyết của Sở:

            + Số vụ việc đã có quyết định thụ lý giải quyết (đang xem xét, kết luận): không;

            + Số vụ việc đã có quyết định giải quyết: không

            + Số vụ việc giải quyết lần đầu: không

3. Giải quyết tố cáo:

3.1  Tổng số vụ tố cáo tiếp nhận: 02 vụ ( 01 vụ: UBND tỉnh chuyển đơn; 01 vụ do công ty gửi đơn).

4. Chấp hành thời hạn giải quyết khiếu nại, tố cáo:

- Số vụ việc giải quyết kéo dài (vượt quá thời gian quy định): không.

5. Số vụ việc được giải quyết thông qua hoà giải hoặc giải thích (kết thúc khiếu nại): không.

6. Kết quả kinh tế, xã hội, xử lý sai phạm thu được thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo (ghi rõ từng nội dung): không.

7. Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng

Đảng uỷ, Lãnh đạo sở đã phổ biến , quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật về phòng chống tham nhũng của Nhà nước tới các đơn vị, các chi bộ, từng cán bộ công chức, viên chức cơ quan một cách kịp thời. Khuyến khích cán bộ công chức tự nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm, nghiên cứu chính sách qua các phương tiện thông tin đại chúng khác.

- Tổ chức Công đoàn và Đoàn thanh niên cơ quan phối hợp tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền về pháp luật, ý thức phòng chống tham nhũng trong cán bộ đoàn viên. Nêu cao ý thức chấp hành thực hiện, giám sát ngăn chặn các hành vi tham nhũng trong  hoạt động của cơ quan.

- Cung cấp đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng và các tài liệu có liên quan tới CBCC, VC kịp thời và đầy đủ.

Số vụ tham nhũng phát hiện trong 6 tháng đầu năm: Không

Trên đây là toàn bộ kết quả công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong 6 tháng đầu năm 2011, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo để Thanh tra tỉnh tổng hợp

 

Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn: